NEWS UPDATE • IPO

"เฮงลิสซิ่ง"ระดมทุนไอพีโอ ปั้นพอร์ตสินเชื่อ 1.3 หมื่นล้าน

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้เติบโต 8% และในปี 2565-2566 ตั้งเป้าเติบโตเฉลี่ย 25% เพื่อผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาท ภายในปี 2566  จากสิ้นปี 2563 อยู่ที่ 7,700 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเป็น 830 สาขา โดยหวังให้ครอบคลุมในแต่ละภูมิภาคของประเทศมากขึ้น

เฮงลิสซิ่งฯ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 800.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกิน 21 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือ 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มทวีเฮง กลุ่มพัฒนสิน กลุ่มมิตรเอื้ออารีย์ และกลุ่มสินปราณี ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี 

นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 5,100 ราย ปัจจุบันมีสาขากระจายอยู่ใน 51 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮงลิสซิ่งฯ  กล่าวว่า บริษัทมีทั้งสินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดย

สินเชื่อที่มีหลักประกัน ประกอบด้วย

      1. สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อรถมือสอง

      2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ โดยใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกัน และ

      3. สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน


ส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ประกอบด้วย

       1. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และ

        2. สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)

นอกจากนี้ บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำจำนวน 6 บริษัท ครอบคลุม ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้น

เฮงลิสซิ่งฯจะนำเงินลงทุนขยายสาขามาจากเงินระดมทุน และคาดว่าความต้องการสินเชื่อจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่มที่บริษัทดำเนินการ 

บริษัทมีแผนยกระดับการให้บริการสินเชื่อในทุกมิติ เช่น การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงและบริหารคุณภาพลูกหนี้, การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น และจะเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าผ่านการเปิดสาขาให้ครบ 830 สาขา ภายในปี 2566 และพัฒนา Software และ Mobile Application ต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการให้บริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น