NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนระวังหุ้น” XPG” หลังพีอีพุ่ง 324.85 เท่า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG) เนื่องจากสภาพการซื้อขายปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อเนื่อง ด้วย P/E และ P/BV สูงที่ 324.85 เท่า และ 5.09 เท่า ตามลำดับ แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด                 

ณ ขณะนี้  โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายหากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รอบคอบ นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ XPG อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


ราคาหุ้น XPG ย้อนหลัง 6 เดือน


 โดยสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ XPG ในวันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) ) ราคาปิดการซื้อขายภาคเช้าอยู่ที่ 4.68 บาท +21.24% (New high หลังปรับราคาด้วยเครื่องหมาย XR) ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับ 14 ของตลาดที่ 556 ล้านบาท โดยมีบางช่วงของการซื้อขายที่ผันผวนจนขึ้นไปสูงสุดที่ราคา Ceiling และไม่เหลือจำนวนคำสั่งเสนอขาย (offer) ที่ตั้งรอ

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ XPG อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

        1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ XPG ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ  และ

        2. บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ XPG คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ

        3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ XPG ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)