NEWS UPDATE • ECONOMIC

อัพเดทความคืบหน้า “วัคซีนโมเดอร์นา” ซิลลิค ฟาร์มาส่งมอบล็อตแรกกลาง ต.ค.นี้ คาดจบดีลไม่เกิน มี.ค.65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนบุรี เฮทธ์แคร์ กรุ๊ป เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาถึงไทยจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยบริษัท ซิลลิคฯ แจ้งส่งมอบล็อตแรกกลางเดือนตุลาคมนี้ ทยอยส่งมอบสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 2564 คาดจบดีลไม่เกินมีนาคม 2565 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 องค์การเภสัชกรรม จัดประชุมติดตามความคิบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ร่วมกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยบริษัท ซิลลิคฯ ได้แจ้งความคืบหน้าว่า ด้วยกฎเกณฑ์การส่งมอบที่ต้องดำเนินการตามแนวทางของบริษัทผู้ผลิต ต่างชาติและเป็นแนวทางเดียวกับทุกประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความต้องการวัคซีนจำนวนมาก โดยวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 1,958,400 ล้านโดส ผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบล็อตแรกถึงไทยประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ และจะทยอยส่งมอบสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดส บริษัทจะได้เร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินมีนาคม 2565 

ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบ บริษัทซิลลิคฯจะส่งวัคซีนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการ โดยใช้เวลาอีก 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่อไป

ในส่วนของการจัดสรรจำนวนวัคซีนที่บริษัท ซิลลิคฯ นำเข้ามาในแต่ละครั้ง องค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของยอดโควต้าที่มีการจองเข้ามาเป็นหลัก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและสภากาชาดไทย โดยจะมีการแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนดเวลาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สั่งจองต่อไป

บริษัท ซิลลิคฯ ยังได้ยืนยันว่า การดำเนินงานร่วมกันกับองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการนำเข้าและส่งมอบวัคซ๊นโมเดอร์นา นับเป็นพันธสัญญาแรกในประเทศไทย ดังนั้นกำหนดการส่งมอบเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อกับผู้ผลิต (First Comw First Serve) โรงพยาบาลเอกชนจึงมั่นใจได้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้ผู้สั่งจองตามกำหนดการตามแผนแน่นอน 

องค์การเภสัชกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ติดตามความคืบหน่าการนำเข้าวัคซีนจากบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่อง และหลังจากนี้จะได้กระชับการติดตามให้มากขึ้นเนื่องจากใกล้เวลาส่งมอบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินงานในกระบวนการอีกหลายอย่าง อีกทั้งได้พยายามเร่งรัดให้บริษัท ซิลลิคฯ ส่งมอบวัคซีนทางเลือกมาให้บริการกับประชาชนไทยให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยบริษัท ซิลลิคฯ จะรายงานข้อมูลความคืบหน้าให้องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้แจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป