NEWS UPDATE • ECONOMIC

ศบค. ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 23 จังหวัด ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 เริ่ม 16 ต.ค. 64

นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบค. มีมติปรับพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) จาก 29 จังหวัดเหลือ 23 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสระบุรี 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง )ปรับลดลงจาก 37 จังหวัดเหลือ 30 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครสวรรค์ นครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์

และ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ปรับเพิ่มจาก 11 จังหวัด เป็น 24 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กำแพงเพชร นครพนม น่าน บึงกาฬบุรีรัมย์ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานีและอำนาจเจริญ

นพ. ทวีศิลป์ เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้ ศบค. ยังได้มีมติปรับมาตรการควบคุมการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ ลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-03.00 น.  ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือ ตลาดนัด เปิดดำเนินการได้ถึง 22.00 น. จำหน่ายได้ทุกประเภทสินค้า และเปิดบริการเครื่องเล่น สวนสนุกได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด


ขณะที่กิจการอื่นๆ ที่เปิดทำการโดยกำหนดเวลา เช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงละคร สนามกีฬา สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกิน 22.00 น. โดยยังเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

ในส่วนของบสถานดูแลผู้สูงอายุให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมถึงบุคลากรและผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ สุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ 

สำหรับการขนส่งสาธารณทุกประเภทปรับเพิ่มความจุตามความสามารถของยานพาหนะ โดยให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแล ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ในลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม เปิดบริการจัดประชุมและจัดงานตามประเพณีนิยมได้แต่จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 500 คนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดเวลาประชุมไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมงให้มีเวลาพักและเปิดระบายอากาศของห้องประชุม โดนเปิดดำเนินการตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.ทั้งนี้กรณีการรวมกลุ่มจัดงานหากเกิน 50 คนต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 


สำหรับการปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการและกิจกรรมในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย 1.ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า และคอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมที่เล่นเป็นรายบุคคลหรือแข่งเป็นคู่เท่านั้น โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังไม่เปิดบริการ รวมถึงยังไม่เปิดบริการสวนน้ำ สวนสนุกในทุกพื้นที่ 

2.สนามกีฬาทุกประเภทสวนสาธารณะ เปิดดำเนินการตามเวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.มาตรการอื่นคงเดิม 

3.การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เพิ่มการรวมกลุ่มตามระดับพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ถึงพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนี้ 50,100,200,300,500 คน 

4.สถานบันเทิงผับบาร์และคาราโอเกะ ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของรัฐดำเนินมาตรการ สำหรับเตรียมการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.2564 อย่างไรก็ตาม การเปิดกิจกรรม กิจการและการปรับระดับพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64