NEWS UPDATE • ECONOMIC

สธ.-กทม. แจงเหตุเลื่อนฉีดวัคซีน

กรณีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหลายแห่งในระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย.64 นั้นทางกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า การจัดสรรวัคซีนโควิด19 ตามที่ศบค กำหนด เพื่อส่งไปยังทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ 

ส่วนการจัดสรรวัคซีนไปยังหน่วยฉีดของแต่ละจังหวัด เป็นหน้าที่ของจังหวัดนั้นๆดำเนินการเอง


ส่วนทางด้านกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาแล้ว 1 ล้านโดส  ตามแผน เดือน มิ.ย. 64 นั้น กรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลดังนี้ 

1. ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca  2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง 

2. สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64  กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส

แบ่งการใช้วัคซีน AstraZeneca เป็น

- ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส

- เข็มที่สอง 52,600 โดส

- ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส

- ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส

- สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส

ส่วน Sinovac แบ่งการใช้เป็น

- เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส

- ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส

3. การจองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึง ไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีน ซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย

4. กทม.ยืนยันว่า  กทม.พร้อม  สถานที่พร้อม  บุคลากรพร้อม และหาก "วัคซีนพร้อม" ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที