NEWS UPDATE • INSURANCE

เมืองไทยประกันชีวิตหนุนชำระเบี้ยผ่าน QR Code

เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนให้ลูกค้าชำระเบี้ยประกันผ่าน QR Code ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการสัมผัส ขานรับนโยบายภาครัฐพร้อมก้าวสู่สังคมไร้เงินสด 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขานรับนโยบายภาครัฐพร้อมร่วมส่งเสริมให้คนไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)    เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในยุคปัจจุบันให้สามารถรองรับนวัตกรรมการชำระเงินแบบใหม่ โดยเฉพาะช่องทางการชำระเงินรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) โดยบริษัทได้เปิดให้ลูกค้าสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน QR Code ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้เงินสดในการชำระเบี้ยประกันภัย ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการสัมผัสเงิน และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการพัฒนาช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกช่องทางบริการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  โทร. 1766  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง