<
NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

รู้จักสายพันธุ์ใหม่ “Omicron” แพร่เชื้อมาก - หลบภูมิคุ้มกันได้ ทั่วโลกเฝ้าระวัง

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากที่องค์การอนามัยโลก (WTO) ได้ประกาศให้ไวรัสโควิดสายพันธุ์ Omicron ที่พบในทวีปแอฟริกาเป็นไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวล (Variants of Concerns : VOCs) โดยสาเหตุที่ได้รับการจัดชั้นเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล เนื่องจากมีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง โดยปกติแล้วไวรัสโควิด-19 มีตำแหน่ง Gene ที่ประมาณ 30,000 ตำแหน่ง สำหรับสายพันธุ์ Omicron กลายพันธุ์ไปทั้งหมด 50 ตำแหน่ง นอกจากนี้ 32 ตำแหน่งยังอยู่บน Spike Protein หรือโปรตีนหนามที่มาจับกับเซลล์ของมนุษย์  เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าที่มีการกลายพันธุ์เพียง 9 ตำแหน่ง นอกจากนี้จากข้อสันนิษฐานพบว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ยังมีแนวโน้มที่จะหลบภูมิคุ้มกับและดื้อต่อวัคซีน  


“สายพันธุ์ Omicron ไม่ได้เป็นลูกหลานของสายพันธุ์อัลฟา เดลตา บีตา และแกมมา แต่เป็นการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่โดยมีพ่อแม่มาจากสายพันธุ์อู่ฮั่น ซึ่งมีข้อกังวลคือมีการสันนิษฐานว่าจะเพิ่มอำนาจการแพร่เชื้อได้มากขึ้น และหลบภูมิคุ้มกันได้มากพอสมควร ขณะที่การพบเชื้อจะหาเจอได้ง่ายเนื่องจากเชื้อเยอะมาก นอกจากนี้ในประเทศที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ดังนั้นการฉีดวัคซีนไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติดเชื้ออย่างไรก็ตามข้อมูลยังมีไม่มากพอโดยเราจะทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในทุกประเทศเพื่อเตรียมการรับมือ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และเราจะมีมาตรการที่เหมาะสมในการรับมือและเฝ้าระวัง ขอให้ทุกท่านตั้งสติในการใช้ชีวิต”

สำหรับในประเทศไทยปัจจุบันยังไม่ตรวจพบสายพันธุ์ Omicron โดยพบสายพันธุ์เดลต้าเป็นหลักขณะที่อัลฟาและบีตาพบเล็กน้อย ทั้งนี้กรณีที่ประเทศไทยได้เปิดให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศสามารถเข้ามาในประเทศด้วยแนวทาง Test and Go กว่า 60 ประเทศนั้น ประเทศที่มีการระบาดของสายพันธุ์ Omicron ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาต

“เราได้ให้โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาของ ASQ หรือห้องปฏิบัติการเมื่อตรวจพบเชื้อจากตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว ให้ส่งตัวอย่างมาตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ยืนยันว่าระบบเฝ้าระวังของเราในทางแลปเพียงพอและมีมาตรฐาน ดังนั้นขอให้ประชาชนทุกท่านตั้งสติในการใช้ชีวิต ที่สำคัญคือมาตรการป้องกันส่วนบุคคลยังจำเป็น”