NEWS UPDATE • ECONOMIC

นายกฯยันพร้อมเปิดประเทศฟื้นท่องเที่ยวตามกำหนด 1 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ตามนโยบายรัฐบาล โดยจะค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศได้ภายใต้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการเตรียมมาตรการต่างๆ ในระหว่างนี้เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา โดยจะเป็นการพิจารณามาตรการทั้ง 2 ส่วน คือ การเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลประกาศยืนยันความพร้อมพลิกฟื้นท่องเที่ยวตามศักยภาพประเทศ ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

"ในระหว่างนี้ก็จะต้องใช้เวลาในช่วงเดือนต.ค. และพ.ย. เพื่อพิจารณาใน 2 มาตรการ ทั้งเรื่องการเปิดประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการ อาศัยตามกรอบที่สาธารณสุขกำหนด และพิจารณาร่วมกัน ซึ่งต้องเตรียมให้พร้อม...การเดินทางของประเทศต่างๆ ที่จะเข้ามานั้น ขอพิจารณาให้รอบคอบในการปรับระดับประเทศต่างๆ เพราะได้ตั้งเกณฑ์ไว้นานแล้ว ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก ส่วนการเตรียมพร้อมรับคนไทยที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับชาวต่างชาติ”