NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

6 ข้อเตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

วันที่ 7 มิ.ย. เป็นวันที่คนไทยจะเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมกันทั่วประเทศ หลายคนอาจมีคำถามว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร วันนี้ การเงินธนาคาร มีคำตอบมาให้ค่ะ

​เมื่อได้วันนัดหมายสำหรับฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นจากการ เตรียมพร้อมร่างกาย โดยนอนหลับอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ชา กาแฟ ต้องไม่มีไข้หรืออาการเจ็บป่วยรวมถึง สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนห้ามออกกำลังกายหนัก และต้อง เตรียมดื่มน้ำให้พร้อม โดยในวันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี

เมื่อถึงวันนัดหมายการฉีดวัคซีนอย่าลืม เตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้าน โดยตรวจสอบบัตรประชาชน วันเวลานัดการฉีด และต้องรักษามาตรฐานการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และพกเจลแอลกอฮอล์

เข้าสู่ขั้นตอนการรับการฉีดวัคซีนต้อง เตรียมพร้อมพบแพทย์ โดยก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องไม่ลืมแจ้งแพทย์ถึงโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา การตั้งครรภ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ เมื่อพบแพทย์เสร็จก็ เตรียมแขนให้พร้อม ให้แพทย์ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดและหลังฉีดสองวันพยายามอย่าใช้แขนข้างที่ฉีด ไม่เกร็ง และไม่ยกของหนัก หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีดอีก 30 นาที

หลังจากได้รับการฉีดแล้วอาจมีอาการไข้หรือปวดเมื่อยได้ ดังนั้นอย่าลืมเตรียมพร้อมยาพาราเซตามอล ไว้ที่บ้านโดยสามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด กินซ้ำได้หากจำเป็นโดยให้ห่าง 6 ชั่วโมง แต่ห้ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด

​เท่านี้ก็พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในการป้องกันการป่วยหนักและลดอัตราการเสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 แล้วค่ะ