NEWS UPDATE • INSURANCE

รู้ใจเปิดแผนคุ้มครองโควิด -19 ซื้อง่ายจ่ายเบา

Roojai ร่วมกับ KPI นำเสนอแผนประกันโควิด -19 ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 200,000 บาท หากอยู่ในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนารับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ซื้อง่ายผ่านออนไลน์ จ่ายเบี้ยเริ่มต้นปีละ 350 บาท 

นายนิโคลัส ฟาเกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Roojai เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ พัฒนา แผนประกันโควิด -19 ประกอบด้วย 4 แผน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความรุนแรงของการเจ็บป่วยต่างๆ และหาซื้อง่ายผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3fHlfVq  เพียงตอบคำถาม 4 ข้อ ก็สามารถรับความคุ้มครองจากโควิด -19  

สำหรับแผนประกันโควิด-19 ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด -19 และมีอาการโคม่า การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ความเสียหายของระบบประสาทและการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาทถึง 200,000 บาท กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 5,000 ถึง 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

โดยในส่วนของแผนประหยัด จ่ายเบี้ยประกันภัย 350 บาท/ปี รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 100,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ขณะที่ แผนอุ่นใจ จ่ายเบี้ยประกันภัย 420 บาท/ปี รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท  ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท


ส่วนแผนคุ้มค่า จ่ายเบี้ยประกันภัย 590 บาท/ปี รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท  ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ขณะที่ แผนคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันภัย 850 บาท/ปี ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท  ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท