NEWS UPDATE • ECONOMIC

ไทยร่วมใจ "กรุงเทพฯ ปลอดภัย"เลื่อนการฉีดวัคซีน

ไทยร่วมใจ "กรุงเทพฯ ปลอดภัย"เลื่อนการฉีดวัคซีน

สำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการ "ไทยร่วมใจ" ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยยืนยันว่า จะรีบดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด ทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน โดยจะมี SMS แจ้งวันและเวลานัดหมายล่วงหน้า