NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

วิเคราะห์เหรียญประจำสัปดาห์ Weekly price analysis


1. ETC

หากใครยังจำกันได้ ว่าในช่วงก่อนที่ตลาดจะเกิดการเทขายลงมาอย่างหนัก ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ETC ได้เกิดการแรงซื้ออย่างฉับพลัน ซึ่งส่งผลราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง จากนั้นตลาดเกิดการเทขายอย่างหนัก เลยส่งผลให้ ราคาเกิดการปรับตัวลงไปตามกัน แต่จากแรงซื้อที่ยังคงมี ส่งผลให้ราคาเกิดแรงซื้อคืนกลับที่ถือได้ว่ามีปริมาณมาก และส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาปิดในแดนบวกได้อีกครั้ง แต่แน่นอนว่า จากเทรนด์ขาลงที่เกิดขึ้นไปทั้วทั้งตลาด อาจทำให้ราคามีโอกาสการเกิดการปรับตัวลงไปเพิ่มเติมได้ จึงยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก พร้อมกับเก็งกำไรในระยะสั้น โดยจากแรงซื้อที่เกิดขึ้น ทำให้ ETC ติดหนึ่งใน Top Performance ท่ามกลางตลาดที่เกิดการพักตัว

2.EOS

อีกหนึ่งเหรียญที่ในช่วงก่อนตลาดจะเกิดการเทขายลงมาอย่างหนัก ราคาได้เกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลัน และเคยติดหนึ่งใน Top Performance อย่าง EOS ในสัปดาห์นี้ตลาดได้เกิดแรงซื้อคืนกลับ ส่งผลให้ราคาเกิดการการปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกครั้ง อีกทั้งราคายังได้รับอานิสงค์จากแรงซื้อที่เคยเกิดขึ้นในช่วนก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นและปิดในแดนบวกท่ามกลางตลาดที่ยังคงพักตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน และด้วยแรงซื้อที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ให้ EOS ติดหนึ่งใน Top Performance ของสัปดาห์นี้


หลังจากที่ในสัปดาห์ก่อน ราคาเกิดแรงเทขายอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรง และได้สร้างสัญญาณขายขนาดใหญ่ทิ้งไว้ ซึ่งทำให้คาดการณ์ได้ว่า ราคาจะยังคงมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในสัปดาห์นี้ราคาได้เกิดแรงซื้อคืนกลับ ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านเทรนด์ขาลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ราคาเกิดแรงเทขายอย่างหนักในสัปดาห์ก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมตลาดได้เข้าสู่ขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก ในช่วงที่ตลาดเริ่มปรับตัวเป็นเทรนด์ขาลง และเก็งกำไรระยะสั้น


BTC : Overview

ราคาเกิดแรงซื้อคืนกลับสลับกับเกิดแรงเทขาย ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านหลักอีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดขายที่สองเนื่องจากเป็นแนวต้านในเทรนด์ขาลง จากนั้นราคาได้เกิดแรงเทขายลงมาเล็กน้อยเนื่องจากราคาติดโซนแนวต้าน และจากการที่ราคาทิ้งสัญญาณขายขนาดใหญ่ไว้ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าราคาจะยังมีโอกาสเกิดการปรับตัวลงมาเพิ่มเติมในระยะกลาง-ยาว จึงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน ในช่วงที่ตลาดเริ่มปรับตัวเป็นเทรนด์ขาลง

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 1,255,000

โซนแนวรับที่   1,225,000


ETH : Overview

เกิดแรงซื้อคืนกลับตามกระแสตลาด ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง(นับจากจุดต่ำสุดจากการเทขายในสัปดาห์ก่อน) และทำให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นราคาเกิดแรงเทขายลงมาเล็กน้อยเนื่องจากราคาติดโซนแนวต้านในเทรนด์ขาลง สะท้อนถึงแรงเทขายที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในภาพรวม ราคาได้เกิดสัญญาณขายขนาดใหญ่ทิ้งไว้ ทำให้ราคามีโอกาสเกิดการปรับตัวลงไปเพิ่มเติมในระยะกลาง-ยาว จึงยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน ในช่วงที่ตลาดเริ่มปรับตัวเป็นเทรนด์ขาลง

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 90,000

โซนแนวรับที่   85,000


DOT : Overview

หลังจากที่ราคาเกิดการเทขายและหลุดทะลุโซนแนวรับใหญ่ ในสัปดาห์นี้ราคาได้เกิดแรงซื้อกลับตามกระแสตลาด ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านหลักในเทรนด์ขาลงและเกิดแรงเทขายที่โซนแนวต้านในเทรนด์ขาลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในภาพรวม ราคายังคงสร้างสัญญาณขายขนาดใหญ่ทิ้งไว้ จึงทำให้ในระยะกลาง-ยาวราคายังมีโอกาสเกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงแนะให้ซื้อขายตามกรอบโซนแนวรับแนวต้านเป็นหลัก และบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน 

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 760

โซนแนวรับที่   690


TRX : Overview

หลังจากที่ราคาเกิดแรงเทขายอย่างหนักตามกระแสตลาด ในสัปดาห์นี้ ราคาได้เกิดแรงซื้อคืนกลับ ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านในเทรนด์ขาลง และเกิดการพักตัว ซึ่งสะท้อนถึงแรงเทขายที่ยังคงเกิดขึ้น พร้อมกับในภาพรวม ราคายังทิ้งสัญญาณขายไว้ ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ราคาจะยังคงเกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง-ยาว แม้ในระยะสั้นจะเกิดสัญญาณการพักตัวของราคา จึงยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน ในช่วงที่ตลาดเริ่มปรับตัวเป็นเทรนด์ขาลง

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 2.65

โซนแนวรับที่   2.55

 

XZC : Overview

เกิดแรงซื้อคืนกลับตามกระแสตลาด ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านในเทรนด์ขาลง จากนั้นราคาได้เกิดแรงเทขาย ส่งผลให้ราคาเริ่มเกิดการพักตัวลงที่โซนแนวต้าน อีกทั้งในภาพรวมราคายังคงทิ้งสัญญาณขายไว้ ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ราคาจะยังคงเกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน ในช่วงที่ตลาดเริ่มปรับตัวเป็นเทรนด์ขาลง

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 250

โซนแนวรับที่   240