NEWS UPDATE • ECONOMIC

"แบงก์ชาติปากีสถาน" ขอให้ WFH สัปดาห์ละ 2 วัน-จำกัดการเดินทาง หวังประหยัดพลังงาน

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ว่า  ธนาคารกลางปากีสถานขอให้พนักงานทำงานจากที่บ้านสัปดาห์ละ 2 วัน  เนื่องจากประเทศต้องการประหยัดเชื้อเพลิงและรับประกันว่าเงินจะไม่หมด โดยธนาคารกลางได้ระบุในทวิตเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ บอกพนักงานให้เลือกการประชุมเสมือนจริง การรวมรถ และลดการใช้เครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังระงับการซื้อเฟอร์นิเจอร์และการจำกัดการเดินทาง

รวมถึงรัฐบาลปากีสถานได้สั่งให้ห้างสรรพสินค้าและโรงงานต่างๆ ปิดทำการในช่วงต้นๆ ในเมืองต่างๆ รวมทั้งการาจี ลาฮอร์ อิสลามาบัด และราวัลปินดี  และลดเวลาการทำงานลงหนึ่งสัปดาห์ 

ขณะที่นายเชห์บาช ชารีฟ (Shehbaz Sharif) นายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มราคาเครื่องสูบน้ำมากถึง 83% ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือน ในขณะที่เขาพยายามควบคุมเงินอุดหนุนและรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ข้อมูลของสำนักสถิติปากีสถานระบุว่า ความต้องการพลังงานของประเทศในเอเชียใต้นั้นส่วนใหญ่ผ่านการนำเข้า และในเดือนกรกฎาคม-พฤษภาคม ค่านำเข้าปิโตรเลียมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 99%


อ้างอิง : https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-23/work-from-home-to-save-fuel-pakistan-s-central-bank-tells-staff