NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

ก.ล.ต. แจง ออกประกาศห้ามลิสต์คริปโท 4 ประเภท เพราะต้องการคุ้มครองนักลงทุน

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ซึ่งได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง ประกาศดังกล่าวห้ามศูนย์ซื้อขายให้บริการ “Utility Token พร้อมใช้” หรือคริปโทเคอร์เรนซี ประเภท Meme Token, Fan Token, NFT และเหรียญที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นเป็นวงกว้างในวงการคริปโทเคอร์เรนซี่ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างมากกับประกาศฉบับนี้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ก.ล.ต. ได้จัดเสวนาออนไลน์ผ่านเฟสบุ้กไลฟ์ผ่านเพจ สำนักงานก.ล.ต เพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ ทั้งเรื่องของระยะเวลาในการออกประกาศ ที่ออกมาในช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา และนิยามและความเสี่ยงของเหรียญคริปโทฯที่เข้าข่ายตามประกาศก.ล.ต.


รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวชี้แจงในการเสวนาว่า ประกาศก.ล.ต.ฉบับล่าสุด เป็นความตั้งใจที่มุ่งคุ้มครองผู้ซื้อขายคริปโทฯ เพราะในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ตลาดมีความผันผวนสูงมาก หน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศได้ออกมาแสดงท่าที่เตือนนักลงทุนถึงความเสี่ยง เช่นเดียวกับที่ก.ล.ต.ก็มีการนำเสนอให้กับคณะกรรมการก.ล.ต.ได้พิจารณา โดยทั้งหมดยึดประโยชน์ของผู้ซื้อขายคริปโทฯเป็นที่ตั้ง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพราะถือเป็นหน้าที่ของก.ล.ต.ที่ต้องให้ความคุ้มครอง

“ที่ไม่มีการ hearing ก่อน และออกประกาศตอนวันศุกร์ (11 มิถุนายน)   ช่วง 2 ทุ่ม เพราะมีหลายประเด็นที่สามารถยกเว้นไม่ต้อง hearing ได้ การคุ้มครองผู้ซื้อขายคริปโทฯถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ก.ล.ต.ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง มีการขออนุญาตคณะกรรมการก.ล.ต. ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ มีความรอบคอบในทุกมิติ ทั้งเทคโนโลยี กฎหมาย และนักลงทุน ก่อนออกประกาศก็มีการถกกันหลายประเด็น มีการทำการบ้านมาเป็นระยะอยู่แล้ว ซึ่งประธาน ก.ล.ต. ลงนามในวันที่ 10 มีผลวันที่ 11 ซึ่งการที่ราชกิจจานุเบกษาลงตอนค่ำวันศุกร์ ก็เป็นไปตามขั้นตอน และก.ล.ต. ก็รีบออกข่าวเพราะทุกอย่างประกาศในราชกิจจาไปแล้ว และต้องรีบแจ้งในตลาดรับรู้ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน”

ส่วนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง และจะนำไปสู่การเปิด hearing อีกครั้งหรือไม่ เลขา ก.ล.ต. บอกว่า ในช่วง 2 วันหลังออกประกาศ ก.ล.ต.ได้เก็บฟีดแบ็กจากโซเชียลมีเดียในหลายๆประเด็น และ ก.ล.ต. ก็พร้อมประมวลความเห็นต่างๆเพื่อนำเสนอคณะกรรมก.ล.ต. เพื่อนำไปพัฒนาต่อในอนาคตได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ แต่ก.ล.ต.พร้อมรับฟังทุกข้อเสนออยู่แล้ว            

ด้าน จารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. (สายธุรกิจตัวกลางและตลาด) อธิบายถึงนิยามของเหรียญแต่ละประเภทที่เข้าข่ายห้ามลิสต์บนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.ดังนี้

1. Meme Token ก.ล.ต. จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่เสนอขายว่ามีสาระที่ชัดเจนหรือไม่ มีสินทรัพย์ใดรองรับหรือเปล่า เพราะเหรียญ Meme ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องล้อเลียน มีการเก็งกำไรสูง ผันผวนสูง ใครทวีตก็กระทบ โดนปั่นราคาได้ง่าย ซึ่งมีโอกาสทำให้ผู้ซื้อขายคริปโทฯได้รับความเสียหาย

“ก.ล.ต. จะดูตอนที่ออกเหรียญ ข้อมูลที่ออกมาตอนแรก วัตถุประสงค์สาระชัดเจนหรือไม่ มีสิ่งใดค้ำอยู่หรือไม่ หากไม่มี เวลาเหรียญเข้าไปเทรด จะทำให้ราคาขึ้นอยู่กับกระแสโซเชียล เป็นการเก็งกำไรอย่างเดียว ต่างจาก Token พร้อมใช้ที่มีสิ่งค้ำอยู่ข้างหลัง ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายจะต้องดูให้ละเอียด หากไม่แน่ใจสามารถหารือกับก.ล.ต.ได้ เพื่อพิจารณาร่วมกัน”

2. Fan Token เป็นเหรียญที่ออกมาเพื่อนำไปแลกสินค้าหรือบริการของผู้มีชื่อเสียง ซึ่งก.ล.ต. ห่วงว่าเหรียญเหล่านี้จะมีการให้ราคาตามความชื่นชอบ อารมณ์ความรู้สึก มีความผันผวนและมีการเก็งกำไรสูง และอาจมีคนเกี่ยวข้องที่ทำแผนต่างๆจะมีข้อมูลภายในที่มากกว่าคนอื่น และนำมาใช้ประโยชน์เอาเปรียบผู้ซื้อขายคริปโทฯได้ ทำให้มีโอกาสถูกปั่นง่าย

3. Non-Fungible Token : NFT เป็นการสร้างเหรียญที่แสดงความเป็นเจ้าของ แทนความเป็นเจ้าของสิ่งนั้น ไม่มีเหรียญใดมาทดแทน การซื้อขายเหรียญ NFT ส่วนใหญ่จะเป็นการประมูล มีคนเฉพาะกลุ่มซื้อขาย และก.ล.ต. ก็เห็นว่ามีตลาดเฉพาะอยู่แล้ว

“ในต่างประเทศไม่ได้นำเหรียญเหล่านี้มาขายบนศูนย์ซื้อขายอย่างเดียว มีเว็บที่ใช้รองรับการซื้อขาย Fan Token อยู่แล้ว หรือ NFT ก็มีตลาดประมูลรองรับอยู่แล้ว ไม่ได้หมายความว่า Market place ต้องอยู่บนเอ็กซ์เชนจ์อย่างเดียว เราห้ามแค่ศูนย์ซื้อขายลิสต์เท่านั้น ยังมีช่องทางอื่นๆอีก ซึ่งในประเทศไทยมีใบอนุญาตโบรคเกอร์ดีลเลอร์ ที่อนุญาตให้ทำการซื้อขายนอกตลาดได้ หากศูนย์ซื้อขายไปตั้ง market place โดยมีใบอนุญาตโบรคเกอร์ดีลเลอร์ ก็สามารถทำได้ ก.ล.ต.ไม่ได้ห้ามการซื้อขายนอกศูนย์” จารุพรรณ กล่าว

4. เหรียญ Exchange เป็นเหรียญที่ศูนย์ซื้อขายออกขึ้นมาลิสต์ในตลาดเอง ก.ล.ต. มีความเป็นห่วงด้าน conflict of interest ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน White Paper ได้ และสามารถให้ข่าวกระทบกับราคาเหรียญ จนนำไปสู่การเอาเปรียบผู้ซื้อขายคริปโทฯคนอื่นๆได้ เป็นความเสี่ยงที่ก.ล.ต.พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องห้ามลิสต์ในศูนย์ซื้อขาย

ส่วนประเด็นที่ว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง ทำให้เกิดเป็นความไม่เท่าเทียมกันของผู้ถือใบอนุญาต ก.ล.ต. ชี้แจงว่า การไม่มีผลย้อนหลังเป็นเรื่องปกติของกฎหมายทั่วไป หากมีการบังคับย้อนหลังเหรียญที่เคยซื้อขายก็ต้องออกตลาดไป ซึ่งทำไม่ได้ ส่วนข้อคิดเห็นเรื่องความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันนั้น ก.ล.ต. จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป

ในช่วงท้ายของการเสวนา เลขา ก.ล.ต. เน้นว่า “เราจะให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในการแข่งขันแน่ๆ แต่เราให้มีผลย้อนหลังไม่ได้ ส่วนการออกหรียญ Exchange นั้นยังสามารถออกได้ เพียงแต่ไม่ให้ลิสต์ในศูนย์ซื้อขายเท่านั้น เพราะ ก.ล.ต. มองว่าการซื้อขายเหรียญเหล่านี้ ผู้ซื้อขายไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ และก.ล.ต.เห็นควรว่าจะต้องคุ้มครองนักลงทุน ส่วนที่ออกไปแล้วก็ต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มข้นไม่ให้เกิดความเสียหาย และต้องรายงานรายละเอียดกับ ก.ล.ต.อย่างใกล้ชิด”