NEWS UPDATE • ECONOMIC

หยุดฉีดวัคซีน ม.33 ชั่วคราว ขอเอกชนส่งยอดให้ชัดเจน ยันวัคซีนไม่ขาด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ยอมรับว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะหยุดปรับปรุงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนเป็นการชั่วคราว ในทั้งหมด 45 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 12-27 มิ.ย.นี้ เพื่อขอเคลียร์ยอดพนักงานหรือแรงงานของบริษัทต่างๆ ที่จะขอรับการฉีดวัคซีนโควิดมาให้กับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากพบปัญหาว่าบางบริษัทส่งยอดพนักงานเข้ามาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายฉีดวัคซีนจริงกลับมีจำนวนไม่ตรงกับยอดที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ ได้ขอให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทที่เคยส่งยอดพนักงานเข้ามา นำกลับไปปรับปรุงให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงจำนวนพนักงานที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การฉีดวัคซีนหลังจากที่กลับมาเปิดบริการแล้ว เป็นไปด้วยความราบรื่น

"หยุดจริง ตอนนี้ขอเคลียร์ระบบหลังบ้านก่อน ขอให้ฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทกลับไปสำรวจตัวเลขพนักงานให้แน่นอน ว่าจะต้องมาฉีดจริงๆ กี่คน อย่างบางบริษัทส่งยอดมา 900 คน แต่วันจริง มาแค่ 30 คน...นอกจากนี้ ก็จะปิดเพื่อปรับปรุงสถานที่ฉีดให้ดีขึ้นด้วย เพราะบางแห่งอยู่นอกอาคาร โดนแดด โดนฝน ก็จะต้องทำให้ดีขึ้น"

ทั้งนี้ย้ำว่า การปิดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เป็นเพราะปัญหาได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพออย่างแน่นอน ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1 ล้านโดส และเริ่มทยอยจัดส่งมาตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนในระบบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.