NEWS UPDATE • IPO

STECH เปิดเทรดวันแรก 3.54 บาท พุ่งเหนือจอง 27.33%

หุ้น STECH  หรือ บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต เปิดซื้อขายวันแรกเช้านี้ (23 มิ.ย.) ราคาเปิดตลาดที่ 3.54 บาท หรือ  +27.34% ปรับเพิ่มขึ้น 0.76 บาท จากราคาไอพีโอหุ้นละ 2.78  บาท นำเงินขยายลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์-ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

STECH ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์ประกอบเสาไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์คานสะพานและพื้นสะพาน เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง โดยให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน พร้อมกับการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร เช่น บริการขนส่งและตอกเสาเข็ม ทั้งนี้บริษัทยังมีศักยภาพในการทำงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวกับธุรกิจหลัก โดยมีประสบการณ์ในงานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV และงานติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงในโครงการต่างๆ โดยลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ 2 แห่งที่ชลบุรีและมุกดาหาร รวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานเดิม เพื่อย้ำจุดแข็งการมีโรงงานกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้ในชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน