NEWS UPDATE • IPO

TIDLOR เริ่มทยอยคืนเงินผู้ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นผ่านบัญชีธนาคาร

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เปิดเผยว่า บริษัทได้ประสานขอให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และบล.กรุงศรี เร่งทยอยคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อโดยเร็ว 

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะทยอยโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนมาก ส่วนวิธีจ่ายเป็นเช็คลงทะเบียน จะทยอยส่งเช็คออกตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 เป็นต้นไป และจะส่งเช็คออกอย่างช้าภายในวันที่ 18 พ.ค.64

สำหรับการสุ่มรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น ดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีความโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามการนำหุ้น TIDLOR เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นวันที่ 10 พ.ค.นี้