NEWS UPDATE • IPO

‘เงินติดล้อ’ เคาะราคา IPO ที่ 36.50 บาทต่อหุ้น หลังพบความสนใจลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บริษัทเงินติดล้อจำกัด (มหาชน) ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 36.50บาทต่อหุ้น พร้อมตอบแทนความสนใจลงทุนของผู้จองซื้อรายย่อย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้กับผู้จองซื้อรายย่อย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย นับเป็น IPO ของบริษัทเอกชนไทยไม่กี่แห่งที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โดยให้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นในการจัดสรรหุ้นในส่วนของ

ผู้จองซื้อรายย่อยนั้น เนื่องจากมีจำนวนรายการและยอดจองซื้อเข้ามาสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรและเกินกว่าที่จะสามารถจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ครบทุกรายดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม (SETTRADE) จะดำเนินการสุ่มจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยรายละ1,000 หุ้น ตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำจนครบจำนวน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนผู้จองซื้อรายย่อยที่ประมาณ 75,000 ราย

โดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะทยอยดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดย IPO ของเงินติดล้อ นับเป็น IPO ของบริษัทไทยที่ได้รับความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังนับเป็น IPO จากกลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดทั้งนี้ คาดว่าหุ้น TIDLOR จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พร้อมเริ่มทำการรักษาระดับราคาหุ้นในตลาดรอง (Stabilization Activity) เป็นระยะเวลาไม่เกิน30 วันหลังจากวันเข้าซื้อขายเป็นวันแรก


นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่เงินติดล้อได้นำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นระยะเวลารวมกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการสำรวจปริมาณความต้องการจองซื้อ (Bookbuilding) จากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกปรากฏว่ามีนักลงทุนสถาบันกว่า 190 รายทั่วโลกแสดงความสนใจลงทุนอย่างท่วมท้นและมีมูลค่ารวมกันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคตของเงินติดล้อ

สำหรับการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยในประเทศเมื่อวันที่ 22-26 เมษายนที่ผ่านมาโดยภายหลังการปิดจองซื้อพบว่ามีผู้จองซื้อรายย่อยแสดงความสนใจจองซื้อหุ้น TIDLOR เป็นจำนวนมากดังนั้นเงินติดล้อร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 ราย และที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจึงได้พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 46,500,000 หุ้นเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาท

โดยการพิจารณาดังกล่าวคำนึงถึงหลายปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ปริมาณความต้องการจองซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย เสถียรภาพของราคาหุ้นในตลาดรอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

เรามีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่หุ้น IPO ของเงินติดล้อได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง พร้อมด้วยกระแสตอบรับจากทั้งจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่เป็นปรากฎการณ์และเกินความคาดหมายโดย

เงินติดล้อมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยที่สนใจได้มีส่วนร่วมใน IPO ครั้งนี้ ทางเงินติดล้อต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นเจ้าของหุ้น TIDLOR และร่วมเติบโตไปด้วยกัน โดยบริษัทได้ประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ราย ให้รีบดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนโดยเร็วนายปิยะศักดิ์กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน และข้อมูลที่ได้แจ้งในงานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีความโปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้จะจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First ซึ่งก่อนดำเนินการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเซ็ทเทรดดอทคอมจำกัดจะดำเนินการจัดลำดับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายโดยวิธีการสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์และดำเนินการจัดสรรหุ้นเป็นรอบๆ

โดยในรอบแรกจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายเป็นจำนวน 1,000 หุ้น และหากยังมีหุ้นเหลือในรอบถัดไปจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจำนวนรอบละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นจะหมดอย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนรายการและยอดจองซื้อทั้งหมดมีจำนวนสูงกว่าจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรเป็นจำนวนมากและเกินกว่าที่จะสามารถจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยได้ครบทุกราย

ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเซ็ทเทรดดอทคอมจำกัดจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจำนวน1,000 หุ้นตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ1,000 หุ้นจนครบจำนวน 75,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนผู้จองซื้อรายย่อยที่ 75,000 ราย ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้จองซื้อรายย่อยบางรายไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อในครั้งนี้โดยผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง3 รายสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ประมาณเวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไปที่ https://www.settrade.com 

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะทยอยดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมเป็นตันไป

สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ TIDLOR ในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,043,542,800 หุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)โดยมีมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 38,089 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 36.50 บาทต่อหุ้น นับว่าเป็นหุ้น IPO ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุด และเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงสุด5ลำดับแรกในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย

โดยเงินติดล้อจะนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย ทั้งการขยายสาขาและลงทุนพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต