NEWS UPDATE • INSURANCE

โตเกียวมารีนประกันชีวิตปั้นโปรแกรมวางแผนการเงินด้วยตนเอง

โตเกียวมารีนประกันชีวิต เปิดตัวโปรแกรมวางแผนการเงินด้วยตนเอง เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาล  คุ้มครองรายได้  เตรียมทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน และ เงินไว้ใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณได้อย่างสุขใจ


 นายโตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมไทย เตรียมความพร้อมในการเก็บออมเงินให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต ถึงระดับที่นำไปสู่อิสระภาพทางการเงิน (Financial Freedom) และความมั่นคงในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงร่วมกับโตเกียวมารีนเอเชีย (Tokio Marine Asia) สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชีย ในการพัฒนา เครื่องมือวางแผนการเงินด้วยตนเอง (Self Fact Find Tool) เพื่อใช้เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ความจำเป็นในชีวิต และวางแผนการออมให้กับตนเอง 

สำหรับวัตถุประสงค์ในการการพัฒนา เครื่องมือวางแผนการเงินด้วยตนเอง มีเป้าหมายหลัก 4 ข้อคือ 1.บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย 2.คุ้มครองรายได้ในวันที่อาจพบกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสูญเสียรายได้ 3.เตรียมทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน และ 4.เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณได้อย่างสุขใจ

 “บริษัทหวังว่าการพัฒนาเครื่องมือนี้ จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง อันเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ความเข้าใจในการทำประกันชีวิต” 

สำหรับ เครื่องมือวางแผนการเงินด้วยตนเอง เปิดให้ลูกค้าและประชาชนผู้สนใจเข้าใช้งาน ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท ทั้งเว็ปไซต์ (tokiomarinelife.com/sfft) แอพพลิเคชั่น “TMLTH Touch Point”  และบัญชีไลน์ (@tokiomarinelife.th)  หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อลูกค้า โทร 02 - 650 - 1400 หรือ   e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th


ด้านนายซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ โตเกียวมารีน เอเชีย เปิดเผยว่า โตเกียวมารีน มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าคือ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราทำ เพื่อเป็นหนทางนำไปสู่ความมั่นใจในความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

โดยเครื่องมือนี้ลูกค้าสามารถค้นหาความต้องการในการวางแผนภายใน 4 นาที โดยการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รูปแบบการเก็บออมปัจจุบัน และความต้องการใช้เงินในอนาคต ระหว่างการตอบคำถาม จะมีข้อมูลประกอบแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น อาทิ หากวางแผนเพื่อรับมือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จะมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการรักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุจากโรคต่าง ๆ หรือหากเป็นการวางแผนเตรียมทุนการศึกษาให้บุตรหลาน จะมีค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปีในแต่ละระดับชั้นการศึกษา หรือหากเป็นการวางแผนเกษียณ จะมีการคำนวณจำนวนเงินกองทุนที่ควรเก็บสะสมไว้เพื่อรับมือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในอนาคต เป็นต้น