NEWS UPDATE • BANKING

ยูโอบี ประเทศไทยอนุมัติสินเชื่อสีเขียวแก่ ACRE พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้อนุมัติสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมแก่บริษัทเอเชีย แคปปิตอล เรียล เอสเตท (ACRE) มูลค่า675 ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนาโครงการโฮม่า เมืองภูเก็ต (HOMA Phuket Town) ซึ่งเป็นโครงการอพาร์ตเมนต์สำหรับเช่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่จับต้องได้ในจังหวัดภูเก็ตสินเชื่อนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ (UOB Real Estate Sustainable Finance Framework) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของธนาคารสัญชาติสิงคโปร์ที่มีการกำหนดกรอบแนวคิดการอนุมัติสินเชื่อที่มุ่งเน้นสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเอเชีย

 โครงการโฮม่า เมืองภูเก็ตเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบให้เช่าขนาด 505 ยูนิตพร้อมองค์ประกอบเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น แผงโซลาเซลล์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การใช้หลอดไฟแบบLEDระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศขั้นสูง และระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพ หรือExcellence inDesign for Greater Efficiencies (EDGE Advanced) ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือ International Finance Corporation (IFC)โดยตั้งเป้าประหยัดการใช้พลังงานและน้ำลงกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับอาคารแบบดั้งเดิม

 โครงการโฮม่า เมืองภูเก็ตจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 325 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)ต่อปี หรือคิดเป็นการปลูกต้นไม้ใหม่เกือบ 5,370 ต้นในระยะเวลา10 ปี หรือลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลง 71 คันต่อปีหลังก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคมปีนี้โครงการโฮม่า เมืองภูเก็ตจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแบบเช่าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

นายแอนดี้ เฉี่ย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยกล่าวว่า การที่ยูโอบีให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท ACRE สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปกับลูกค้า ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเองก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน

 กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงแรม โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและที่พักอาศัย สำนักงานร้านอาหาร และพื้นที่ค้าปลีก เป็นต้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทในการสมัครสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ ธนาคารยูโอบีจะบันทึกและตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกู้ของผู้กู้ รวมถึงติดตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ตกลงร่วมกับบริษัท

 นายเบลค โอลาฟสัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล เรียล เอสเตท และโฮม่า กล่าวว่า การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวคิดใหม่ที่ทางบริษัทเริ่มเปิดตัวในตลาดไทย โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวได้รับการพิสูจน์แล้วในต่างประเทศทั่วโลกว่านอกจากจะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤต COVID เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น สำนักงานหรือพื้นที่ค้าปลีก เราเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักลงทุนยังคงต้องการมุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่เพิ่มขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน


การพัฒนาที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด บริษัท ACRE ได้ตกลงดำเนินโครงการโดยร่วมมือกับบริษัท AECOM หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโฮม่า เมืองภูเก็ต ตั้งแต่ที่บริษัท ACRE ตัดสินใจดำเนินการตามการรับรอง LEED และ IFC EDGE Advanced

 โครงการนี้รวมกลยุทธ์การพัฒนาที่มีผลกระทบต่ำหลายประการไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เปิดโล่งและงานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์แนว permeable hardscaping ซึ่งช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน พร้อมสร้างภูมิอากาศขนาดย่อมที่มีความเย็นลงทั้งในและรอบๆ พื้นที่โครงการ

 โครงการยังยึดแนวคิดลดการใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่ออนุรักษ์น้ำดีภายในโครงการ พร้อมตั้งเป้าลดการใช้น้ำดีลงโดยการติดตั้งอุปกรณ์ใช้น้ำที่มีอัตราการไหลต่ำและการปลูกพืชพื้นเมืองหรือพืชที่ปรับตัวได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ การกักเก็บน้ำฝนและระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการจะช่วยลดปริมาณความต้องการน้ำดีได้อย่างมาก

นายมานิช แชนการี รองประธานและหัวหน้าฝ่ายเทคนิค บริษัท AECOM Asia กล่าวว่า โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโฮม่าและยูโอบีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน ในแง่การอนุรักษ์พลังงาน โครงการนี้ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 14 จากมาตรฐานที่สมาคมวิศวกรทำความร้อน เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศแห่งอเมริกา (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers- ASHRAE) กำหนด โดยนำกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับมาปรับใช้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการณ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เช่น แสงอาทิตย์ในปริมาณที่เพียงพอและอากาศบริสุทธิ์ที่ควบคุมการถ่ายเทด้วยอุปกรณ์เชิงกลในพื้นที่ที่มักมีการใช้งานทุกพื้นที่ ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในภูมิภาค

 ในปัจจุบัน โฮม่าเปิดตัวสองโครงการในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โฮม่า เมืองภูเก็ต และ โฮม่า เชิงทะเล และอีกหนึ่งโครงการในจังหวัดชลบุรี คือ โฮม่า ศรีราชา ในอีกห้าปีข้างหน้า บริษัท ACRE วางแผนลงทุนกว่า 250 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาโครงการแบรนด์โฮม่าอีกหกโครงการทั่วประเทศไทยโดยร่วมมือกับบริษัท นูน แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวในประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทได้วางแผนเปิดตัวแบรนด์โฮม่าไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก