NEWS UPDATE • ECONOMIC

ยอดฉีดวัคซีนสะสมทะลุ 62 ล้านโดส 13 ต.ค. 5.8 แสนโดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในประเทศไทยจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 13 ต.ค. 2564) รวม 62,579,803 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 36,239,806 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 24,502,527 ราย และ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,837,470 ราย

สำหรับภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 583,994 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 : 343,822 ราย เข็มที่ 2 : 219,841 ราย และ เข็มที่ 3 : 20,331 ราย