NEWS UPDATE • WHO IS WHO

บลจ.วี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพการบริหาร แต่งตั้ง “นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์” นั่งแม่ทัพบริหารฝ่ายการลงทุน

ลจ.วี แต่งตั้ง  นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารกองทุนรวม รองรับความต้องการนักลงทุน พร้อมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืน รับมือความผันผวนของตลาด เผยบริษัทเดินหน้าเติบโตต่อเนื่อง เน้นย้ำการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ


นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี)  เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารงานของบริษัท บลจ.วี ประกาศแต่งตั้ง นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าบริหารการลงทุน (Chief Investment Officer : CIO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนรวมยาวนาน ทั้งในกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศจึงเชื่อมั่นว่า นายสุรเชษฐ์ จะเป็นกำลังสำคัญให้ บลจ.วี เติบโตต่อเนื่องทั้งการเป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีความ Unique หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการบริหารกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับนักลงทุน ภายใต้สโลแกนของ บลจ.วี ที่ว่า We design yourwealth, we grow together.

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดดำเนินธุรกิจ บลจ.วี ออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศมาแล้วจำนวน23 กองทุน โดยมีจุดเด่นในเรื่องการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการลงทุนที่ในรูปแบบธีมการลงทุนเฉพาะ(Thematic fund)ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนทำให้กองทุนรวมของ บลจ.วี สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น โดยเฉพาะกองทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่นกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH)และกองทุนเปิด วี วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (WE-PLAY) เช่นเดียวกับกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่สร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นต่อเนื่อง อย่าง กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (WE-GIHEALTH),กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท (WE-CHIG),กองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (WE-GOLD), กองทุนเปิด วี ยูเอสเรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ (WE-USREIT) นอกจากนี้กองทุนล่าสุดที่เปิดขาย IPOคือกองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส (WE-CANAB) ที่เน้นลงทุนในธุรกิจพืชกัญชา ซึ่งระดมทุนได้กว่า 190 ล้านบาท

 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า บลจ. วี ได้มุ่งเน้นหาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ทันสมัยควบคู่กับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อให้นักลงทุนได้มีทางเลือกที่หลากหลายในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ขณะเดียวกันด้วยแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบัน บลจ.วีมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) (ณ วันที่30 เม.ย. 2564)กว่า 7,500 ล้านบาท

จากการเติบโตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ทำให้บริษัทมีศักยภาพการขยายทีมงานและบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายและความต้องการของลูกค้าที่เริ่มรู้จัก บลจ.วี มากขึ้นและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  บลจ.วี ยังคงเน้น ในเรื่องการให้บริการและการสร้างโอกาสรับผลตอบแทน พร้อมทั้งรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดในปัจจุบันและในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเรื่องการลงทุนกับ บลจ.วี สามารถติดต่อข้อมูลได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (บลจ.วี”) โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 2หรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.วี ได้แก่ บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บล.หยวนต้า , บล.โนมูระ, บล.เคจีไอ, บล.เอเชียเวลท์, บล.ฟิลลิป, บล.กรุงศรี, บล.ไทยพาณิชย์บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์,บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บลน.โรโบเวลธ์, บลน.ฟินโนมินาบลน.เวลท์ รีพับบลิค, บลน.เว็ลธ์เมจิกและบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์


นายสุรเชษฐ์ ศรีศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าบริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

 สุรเชษฐ์ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการบริหารกองทุนให้กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำในประเทศไทย บริหารจัดการกองทุนหลากหลายประเภท ทั้งการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับรัฐวิสาหกิจ และบริษัทชั้นนำ บริหารกองทุนส่วบุคคลให้กับ รัฐวิสาหกิจ นักลงทุนรายใหญ่ บริษัทชั้นนำ และนักลงทุนสถาบัน และบริหารกองทุนรวม ทั้งกองทุนรวมดัชนี ที่บริหารแบบ Passive เช่น Index enhancing fund กองทุนบริหารเชิงรุก (Active Fund) กองทุนที่มีเป้าหมายผลตอบแทน (Trigger fund) กองทุน Balanced Fund และกองทุนที่มีเป้าหมายผลตอบแทนที่ชัดเจน (Absolute return fund) โดยล่าสุดก่อนที่จะมาร่วมงานกับ บลจ. วี สุรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.อินโนเทค จำกัด