NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

วิเคราะห์เหรียญประจำสัปดาห์ Weekly price analysis

Top Performance 15/10/2564

1. Polkadot (DOT)

เป็นที่แน่นอนว่าในสัปดาห์นี้เหรียญคุณภาพอย่าง DOT ต้องขึ้นมายืนหนึ่งใน Top Performance เนื่องจากการที่ราคาได้เกิดแรงซื้อขึ้นอย่างฉับพลัน ซึ่งส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงจนสามารถพุ่งทะลุโซนแนวต้านเดิมไปได้ และมุ่งสู่โซนแนวต้านใหม่ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง ซึ่งหากราคาเกิดแรงซื้อขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือมีแรงหนุนจาก Altcoin Party ที่อาจเกิดขึ้น จะส่งผลให้ราคามีโอกาสเกิดจุดสูงสุดใหม่ได้ และทำให้ DOT ติดที่หนึ่งใน Top Performance ของสัปดาห์นี้

2. Bitcoin (BTC)

จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยสำหรับผู้นำเทรนด์ตลาดอย่างพี่ใหญ่ BTC ที่ในสัปดาห์นี้ได้เกิดแรงซื้อ และเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถพุ่งทะลุโซนแนวต้านได้อีกครั้ง โดยจากการที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นทะลุโซนแนวต้านเดิมส่งผลให้ราคาเริ่มมุ่งสู่โซนแนวต้านใหญ่ หรือจุดสูงสุดเดิมในทันทีทำให้คาดการณ์ว่าในระยะสั้นราคามีโอกาสเกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อ แต่ในระยะกลางให้จับตาสัญญาณซื้อขายอย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นตัวชี้ชะตาของกระแสตลาดโดยรวม จึงส่งผลให้ BTC ติดหนึ่งใน Top Performance ของสัปดาห์นี้

3.BNB

มาถึงเหรีญจาก Exchange พี่ใหญ่อย่าง BNB ที่ในสัปดาห์นี้ราคาได้เกิดแรงซื้อขึ้นอย่างฉับพลัน ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นจนทำลายเทรนด์ขาลงไปเป็นที่เรียบร้อย และด้วยแรงซื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับกระแสตลาดที่เริ่มเกิดการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้คาดการณ์ได้ว่าราคาอาจเกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อในระยะกลาง-ยาว แม้ในระยะสั้นอาจเกิดการพักตัวลงมาเนื่องจากราคาติดโซนแนวต้านย่อย ซึ่งส่งผลให้ BNB ติดหนึ่งใน Top Performance ของสัปดาห์นี้ไปอย่างง่ายดาย

4.XLM

แม้ราคาของเหรียญ XLM จะไม่ได้เกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลัน แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เกิดการปรับตัวสูงขึ้นสวนกระแสตลาดเช่นเดียวกัน โดยราคาได้เริ่มเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านสำคัญในกรอบการทรงตัวตามโซนแนวรับแนวต้านใหญ่ และแม้ราคาจะยังไม่ได้เป็นเทรนด์ขาขึ้นเหมือนกับเหรียญพี่ใหญ่ แต่หากราคาเกิดแรงซื้อขึ้นจนสามารถทะลุโซนแนวต้านสำคัญนี้ไปได้ ก็อาจส่งผลให้ราคาเกิดสัญญาณซื้อ และเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ติดตามแรงซื้อขายอย่างใกล้ชิด โดยแรงซื้อที่เกิดขึ้นส่งผลให้ XLM ติดหนึ่งใน Top Performance ไปด้วยเช่นเดียวกัน

Market Summary 15/10/2564


สัปดาห์นี้ตลาดแม้ในภาพรวมเกิดการทรงตัว ส่งผลให้ราคาเกิดการพักตัวลงมาที่โซนแนวรับ แต่ในพี่ใหญ่อย่าง BTC กลับเกิดแรงซื้อและเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนกระแสตลาดโดยรวม พร้อมกับ Altcoin บางเหรียญที่เริ่มเกิดแรงซื้อและเกิดการการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนกระแสตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งจากการที่ BTC ขึ้นอย่างโดดเดี่ยวนั้นทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะตลาดอาจเกิดเหตุการณ์ Altcoin Party ขึ้นได้ในลำดับถัดไปอีกครั้ง และจะส่งผลให้ราคาของเหล่า Altcoin เกิดการปรับตัวสูงขึ้นตามกัน ให้ติดตามแรงซื้อขายของตลาดอย่างใกล้ชิด


Bitcoin (BTC) : Overview

สัปดาห์นี้ราคาเกิดแรงซื้อ ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถทะลุโซนแนวต้านสำคัญ และพร้อมมุ่งสู่โซนแนวต้านใหม่อีกครั้ง สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังคงมีปริมาณมาก และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือปริมาณ BTC ที่สำรองไว้ใน Exchange ทั่วโลกนั้นยังคงลดลงติดต่อกันเป็นเวลานาน จึงเป็นแรงหนุนใน BTC เกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปอีก โดยคาดการณ์ว่าราคาอาจเกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อในระยะสั้น แต่ระยะกลางให้จับตามองราคาเมื่อเกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปที่แนวต้านสำคัญซึ่งเคยเป็นจุดสูงสุดเดิมอย่างใกล้ชิด เพราะจะส่งผลต่อราคาในระยะยาว

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 1,945,000

โซนแนวรับที่ 1,915,000


Ethereum (ETH) : Overview

ราคาเกิดแรงซื้อขึ้นตามพี่ใหญ่อย่าง BTC ส่งผลให้เกิดการปรับตัวสูงขึ้นทะลุโซนแนวต้านเดิมมุ่งสู่โซนแนวต้านใหม่อีกครั้งด้วยปริมาณการซื้อขายที่ยังคงมากเหลือล้น ซึ่งทำให้ต้องติดตามแรงซื้อขายอย่างใกล้ชิด เพราะหากในระยะสั้นราคาเกิดแรงซื้อ และการปรับตัวสูงขึ้นทะลุจนสามารถโซนแนวต้านสำคัญได้ อาจส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลัน และเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่อีกครั้ง จึงสามารถรอซื้อที่โซนแนวรับ และติดตามแรงซื้อขายอย่างใกล้ชิด

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 130,000

โซนแนวรับที่ 125,000


Polkadot (DOT) : Overview

เกิดแรงซื้อขึ้นอย่างหนักสวนกระแสตลาด ส่งผลให้ราคาเริ่มเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างฉับพลันจนสามารถทะลุโซนแนวต้านเก่า และมุ่งสู่โซนแนวต้านสำคัญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมอีกครั้ง อีกทั้งจากแรงซื้อที่เกิดขึ้นส่งผลให้ราคาเกิดสัญญาณซื้อครั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำให้คาดการณ์ได้ว่าราคามีโอกาสเกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อในระยะกลาง-ยาว จึงสามารถรอซื้อที่โซนแนวรับเพื่อเก็งกำไรในระยะกลาง-ยาวได้

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 1,390

โซนแนวรับที่ 1,320


TRON (TRX) : Overview

แม้ราคาจะยังไม่เกิดแรงซื้อขึ้น แต่ด้วยสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ที่ยังคงทิ้งไว้ในช่วงกลางเดือนก่อน ทำให้คาดการณ์ได้ว่าราคายังคงมีโอกาสเกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อในระยะกลาง โดยราคายังคงเกิดการเคลื่อนตัวตามกรอบโซนแนวรับแนวแนวต้านหลักอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแรงหนุนจากราคา BTC ที่อาจส่งผลให้เกิด Altcoin Party ขึ้น จึงถือเป็นโอกาสอันดี และเป็นจุดซื้อสำคัญสำหรับคนที่กำลังหาเก็บทรัพย์สินติดตัวไว้ ก่อนที่ Altcoin Party จะเกิดขึ้น จึงสามารถรอซื้อที่โซนแนวรับเพื่อเก็งกำไรในระยะกลาง-ยาวได้

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 3.25

โซนแนวรับที่ 3.15


FIRO (XZC) : Overview

ราคาเกิดการทรงตัว และเกิดการพักตัวตามกระแสตลาด ส่งผลให้ราคาเกิดการย่อตัวลงมาที่โซนแนวรับเดิม โดยราคาที่เกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาในสัปดาห์ก่อนนั้นยังคงทิ้งสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ไว้ จึงทำให้ราคายังมีโอกาสเกิดการปรับตัวสูงขึ้นไปต่อในระยะกลาง อีกทั้งด้วยราคาที่เกิดการปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับซึ่งเป็นจุดซื้อสำคัญอีกด้วย จึงสามารถซื้อที่โซนแนวรับเพื่อเก็งกำไรในระยะกลางได้

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 250

โซนแนวรับที่ 240