NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

วิเคราะห์เหรียญประจำสัปดาห์ Weekly price analysis


 1. SOL

ท่ามกลางตลาดที่เข้าสู่สภาวะขาลง มักมีเหรียญที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเสมอในทุกๆครั้ง โดยในสัปดาห์นี้ตกเป็นของหนึ่งในเหรียญที่ผู้เขียนชื่นชอบที่สุดอย่าง SOL ที่แม้จะเป็นเหรียญลิสต์ใหม่จากทาง Satang Pro แต่เป็นหนึ่งในเหรียญ Blockchain ที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้ อีกทั้งในสัปดาห์นี้ ราคาได้เกิดแรงซื้อขึ้นเพิ่มเติม ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้น และยืนเหนือโซนแนวต้านในเทรนด์ขาลงได้สำเร็จ และเกิดการเคลื่อนตัวในกรอบบน แม้ราคาจะไม่ได้เกิดการกลับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้นอีกรอบ แต่ในสัปดาห์นี้ ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ซึ่งทำให้ SOL ขึ้นมายืนหนึ่งใน Top Performance ไปอย่างง่ายดาย

2. USDC

แน่นอนว่าในช่วงที่ตลาดเกิดแรงเทขาย และเกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว Stablecoin มักมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นมาให้เห็นเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะใน Exchange ที่มีปริมาณการซื้อขายมาก ผู้คนมักเทขายออกมาเป็น Stablecoin เนื่องจากสามารถขายได้ในเวลานั้นเลย ไม่ต้องเสียเวลาในการโอนมาขายเป็นเงินสกุลท้องถิ่น เพราะในช่วงเวลานั้นๆ ไม่มีใครรู้ว่าระหว่างที่โอนเหรียญ ตลาดจะเกิดการเทขายลงไปเพิ่มเติมไหม Stablecoin เลยเกิดแรงซื้อ และเกิดการปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม Stablecoin ไม่ใช่เครื่องมือในการเก็งกำไร เพราะมันเป็นเพียงแค่ทางเลือกในการพักพิงยามที่ตลาดเกิดการปรับตัวลง และใช้ในการบริหารความเสี่ยงเท่านั้นสัปดาห์นี้ในภาพรวมราคาเกิดแรงเทขาย ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับใหญ่อีกครั้ง โดยเฉพาะในพี่ใหญ่อย่าง BTC ที่ราคาเกิดการพักตัวลงมาที่แนวรับสำคัญ และเป็นแนวรับสุดท้ายก่อนที่ราคาจะเข้าสู่สภาวะขาลงในระยะยาว แต่ในกลุ่ม Altcoin ราคาเริ่มเกิดการพักตัว สลับกับเกิดแรงซื้อขึ้นในบางเหรียญ ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น แต่ในระยะกลางสัญญาณขายยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้ราคาเกิดการปรับตัวลงมาเพิ่มเติมได้ จึงยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก ในช่วงที่ตลาดกำลังปรับตัวเป็นเทรนด์ขาลง และเก็งกำไรระยะสั้นตามโอกาส

 

BTC : Overview

ราคาเกิดแรงเทขายลง ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับใหญ่ในช่วงกลางสัปดาห์ จากนั้น ราคาได้เกิดแรงซื้อคืนกลับ ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาติดที่โซนแนวต้านในเทรนด์ขาลงอีกครั้ง ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงราคาที่กำลังบีบตัวอย่างมีนัยยะ และกำลังเป็นการเลือกทางครั้งสำคัญที่จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดในระยะกลาง-ยาวได้ จึงยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน และเก็งกำไรระยะสั้นที่โซนแนวรับใหญ่

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 1,195,000

โซนแนวรับที่   1,165,000ETH : Overview

แม้ในสัปดาห์ก่อนราคาจะเกิดการปรับตัวขึ้นมาที่โซนแนวต้าน แต่ในสัปดาห์นี้ราคาเกิดแรงเทขาย ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับย่อย และเกิดการพักตัว โดยการพักตัวที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ สะท้อนถึงแรงซื้อที่น้อย และไม่อาจทำให้ราคาเกิดการปรับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้นอีกครั้งได้ แม้ราคาจะทรงตัวในกรอบบน แต่ในทางกลับกันราคาก็ยังไม่เกิดแรงเทขายลงมาอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ภาพรวมในระยะกลาง ราคามีโอกาสเกิดการทรงตัว และเคลื่อนตัวออกข้างอย่างต่อเนื่องได้ จึงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 80,000

โซนแนวรับที่   75,000DOT : Overview

หลังจากที่ในสัปดาห์ก่อน ราคาเกิดแรงซื้อส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาที่โซนแนวต้านในเทรนด์ขาลง แต่เนื่องจากแรงซื้อมีปริมาณที่น้อยกว่าแรงเทขาย ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้ราคาเกิดแรงเทขายลงมาที่โซนแนวรับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสภาวะของราคาที่ได้เข้าสู่เทรนด์ขาลงอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คาดการณ์ว่าในระยะสั้นนี้ เนื่องจากปริมาณซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำ อาจส่งผลให้ราคาเกิดการทรงตัวออกข้าง แต่ในระยะกลาง-ยาว ราคามีโอกาสเกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจึงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน 

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 760

โซนแนวรับที่   690

 

 

TRX : Overview

ราคาเกิดแรงเทขายหลังจากที่ในสัปดาห์ก่อนราคาติดโซนแนวต้านในเทรนด์ขาลง ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้ในภาพรวมเกิดการทรงตัว และปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับย่อย แต่จากการที่ตลาดมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ในระยะสั้น-กลางราคามีโอกาสเกิดการทรงตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาวให้ติดตามสัญญาณซื้อขายจากกระแสตลาดอย่างใกล้ชิด และยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 2.35

โซนแนวรับที่   2.25XZC : Overview

หลังจากที่ในสัปดาห์ก่อนราคาเกิดแรงซื้อ ส่งผลให้ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้นมาติดที่โซนแนวต้าน จากนั้นในสัปดาห์นี้ ราคาเกิดแรงเทขายลง พร้อมกับกระแสตลาดที่เกิดแรงเทขาย ทำให้ราคาเกิดการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลับลงมาที่โซนแนวรับเดิมซึ่งเป็นโซนแนวรับเมื่อสองสัปดาห์ก่อน และได้เกิดการพักตัวอีกครั้ง คาดการณ์ว่า ในระยะสั้น-กลางราคาอาจเกิดการพักตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในระยะยาวให้ติดตามสัญญาณซื้อขายอย่างใกล้ชิด แต่ยังคงแนะให้บริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

โดยมี

โซนแนวต้านที่ 230

โซนแนวรับที่   220