NEWS UPDATE • ECONOMIC

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านไลน์ “หมอพร้อม” 1 พ.ค.

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เปิดเผยว่า  กระทรวงสาธารณะสุขจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 16 ล้านในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. นี้ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรกจากแอสตร้าเซนเนก้าจำนวน 16 ล้านโดส ซึ่งจะให้ประชาชนกลุ่มแรกลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน Line Official Account หมอพร้อม

สำหรับประชาชนกลุ่มอื่นจะได้จัดสรรตามกำหนดที่วัคซีนจะมาถึงประเทศไทยในแต่ละเดือนจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งประชาชนกลุ่มอื่นจะยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนในสองเดือนนี้โดยจะได้เริ่มลงทะเบียนในเดือนถัดไป

นพ. โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เปิดเผยว่า การจัดการเป้าหมายในการฉีดวัคซีน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

        - กลุ่มที่1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุข จำนวน 1.2 ล้านคน

        - กลุ่มที่ 2 บุคลากรด่านหน้า 1.8 ล้านคน โดยสองกลุ่มนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนในเดือน พ.ค. นี้

        - กลุ่มที่ 3 คือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค(โรคทางเดินหายใจรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน) จำนวน 4.3 ล้านคน

        - กลุ่มที่ 4 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน โดยกลุ่มที่ 3 และ 4 จำนวน 16 ล้านคนจะได้รับวัคซีนในเดือน มิ.ย. ก.ค. นี้ กลุ่มที่ 5 คือกลุ่มที่มีอายุ 18-59 ปี จะได้รับการฉีดวัคซีนในเดือน ส.ค.-ก.ย. 

 

สาเหตุที่ต้องให้วัคซีนในสองกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มอื่นเนื่องจากข้อมูลการเสียชีวิตทุกรายมีโรคประจำตัวหรือเป็นผู้สูงอายุ ขณะที่การฉีดวัคซีนได้รับยืนยันว่าจะช่วยลดการเสียชีวิตและการป่วยที่อาการหนักได้ ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนให้สองกลุ่มนี้ก่อนเพื่อลดการสูญเสียและลดการป่วยที่รุนแรง ซึ่งจะช่วยให้ระบบสาธารณะสุขสามารถเดินหน้าต่อไปได้

นพ. โสภณ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ 1-2 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ขณะที่กลุ่มที่ 3-4 ทุกโรงพยาบาลได้นำรายชื่อของผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มและผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบไลน์หมอพร้อมแล้ว เพื่อให้ประชาชนสองกลุ่มนี้ได้จองคิวสำหรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป สำหรับกลุ่มที่ 5 คือกลุ่มที่มีอายุ 18-59 ปี จะเปิดให้จองคิวตั้งแต่1 ก.ค. เป็นต้นไป

โดยในวันนี้เป็นการเปิดตัวไลน์ หมอพร้อม เวอร์ชั่น 2 ซึ่งมีระบบการจองคิว ซึ่งไลน์ หมอพร้อม อยู่ในบัญชีทางการของ Application Line แล้ว ประชาชนสามารถเพิ่มเพื่อนและเริ่มใช้งานได้ จากนั้นลงทะเบียนโดยต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนและข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ จากนั้นทำการจองฉีดวัคซีนตามเวลาที่สะดวก โดยกดเมนูจองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่แล้ว ในภูมิลำเนา หรือ ศูนย์การค้าตามที่จังหวัดต่างๆ ได้จัดตั้งขึ้น และหากต้องการจองคิวแทนบุคคลในครอบครัวสามารถกดเพิ่มบุคคลอื่นได้

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนก่อนถึงวันนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน ในกรณีที่ไม่สะดวกสามารถเปลี่ยนการจองคิวได้ นอกจากนี้เมื่อฉีดเสร็จแล้วจะมีระบบการประเมินผลข้างเคียงของวัคซีนพร้อมคำแนะนำต่างๆโรงพยาบาล รวมถึงมีระบบออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถจองคิวได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือจองผ่านทางอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในหมูบ้าน