NEWS UPDATE • SPECIAL ARTICLE

มาเก๊าจัดงานแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2021

มาเก๊า อดีตอาณานิคมโปรตุเกส ได้กลับคืนสู่ประเทศจีนมากว่า 20 ปี การดำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของพลเมืองในมาเก๊าสงบราบรื่น ค่อนข้างแตกต่างจากฮ่องกง ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและอังกฤษคืนให้แก่จีนเมื่อปี 1997 แต่สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของมาเก๊าไม่แตกต่างจากที่อื่นๆ จนการดำเนินธุรกิจก็แทบชะงักงัน

ธุรกิจสำคัญของมาเก๊าที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกก็คือ ธุรกิจบันเทิงและกาสิโน โดยเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงมายาวนาน จนได้รับสมญานามว่าเป็น Las Vegas แห่งเอเชีย ธุรกิจบันเทิงและกาสิโนสร้างเงินรายได้ให้แก่ทางการมาเก๊า คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของรายได้จากภาษีทั้งหมดของมาเก๊า และยังเป็นแหล่งจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นสัดส่วนราว 3 ใน 4 ของพลเมือง 600,000 คนในมาเก๊า

แต่สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ธุรกิจบันเทิงและกาสิโน เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของมาเก๊าและของประเทศอื่นๆ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักเสี่ยงโชคต่างแดน โดยเฉพาะชาวจีน ลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อาทิ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา รายได้ของแหล่งกาสิโนหดหายไป 80.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือ คิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 6,600 ล้านดอลลาร์ เป็นต้น

ผู้บริหารมาเก๊า นาย Ho lat-Seng พร้อมบุตรชาย นาย Jason Ho ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะทำงานที่ปรึกษาของจีน ได้มีความเห็นว่า มาเก๊าควรมองหาแหล่งรายได้อื่นๆ ที่จะมาชดเชยให้แก่ธุรกิจดั้งเดิมอย่างอุตสาหกรรมบันเทิงและกาสิโน ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถือว่าเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน

ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงโควิด ที่กิจกรรมต่างๆ ล้วนพึ่งพาเทคโนโลยีด้วยกันทั้งนั้น เนื่องจากผู้คนต้องลดการติดต่อซึ่งกันและกันโดยตรง ทำให้การทำงาน การพักผ่อน การศึกษาเล่าเรียน การจับจ่ายใช้สอย รวมถึงการไปรับบริการทางการแพทย์และอื่นๆ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือผ่านระบบเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ มาเก๊า จึงเสนอตัวที่จะจัดงานแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเดือนมิถุนายน 2021 ซึ่งจะครอบคลุมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ภายใต้ชื่องาน “Beyond” ซึ่งเลียนรูปแบบการจัดงานด้านเทคโนโลยีสำคัญใน Las Vegas ที่เรียกว่า The CES trade show โดยมาเก๊าได้เชิญบริษัทไฮเทคหลากหลายแขนง เช่น Life Sciences, Fintech และ Agritech เป็นต้น ซึ่งบริษัทไฮเทคชั้นนำมีโอกาสที่จะมาโชว์ผลงานและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่ ทีมจัดงานของมาเก๊าต้อนรับบริษัทจากทุกประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึง ประเทศตะวันตก

ผู้บริหารมาเก๊ายอมรับว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้ทุ่มเทอย่างหนัก เนื่องจากมาเก๊าไม่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเท่าใดนัก เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่าง Shenzhen และ ฮ่องกง แต่มาเก๊าจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในโลกอนาคต อีกทั้งจีนก็ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ และแนะนำให้มาเก๊า ขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จสมบูรณ์ และเป็นการสะท้อนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน หรือ The Greater Bay Area ซึ่งประกอบด้วย Guangdong, Hong Kong และ Macau

เป็นที่คาดกันว่า การจัดงานแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ครั้งนี้ น่าจะเป็นการเปิดตัวให้มาเก๊าได้มีโอกาสจัดงานแสดงที่ยิ่งใหญ่รายการอื่นๆ ต่อไป เนื่องจากมาเก๊ามีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โรงแรมทุกระดับ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานได้อย่างครบถ้วน

มาเก๊า ได้วางบทบาทความเป็นกลางทางการเมือง แตกต่างจากฮ่องกง ทำให้การดำเนินธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่สงบเรียบร้อย และพร้อมที่จะเป็นประตูให้แก่นักลงทุนและนักธุรกิจต่างชาติที่จะเข้าไปทำมาหากินในจีน

ยกตัวอย่างบริษัทไฮเทคจีน ที่จะร่วมงานแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ครั้งนี้ อาทิ Bytedance Ltd (บริษัทแม่ Tik-Tok), บริษัทยักษ์ใหญ่โดรน SZ DJI Technology Co Ltd และ บริษัท Sense Time เป็นต้น อีกทั้ง คาดว่าน่าจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการแพทย์มาร่วมโชว์ผลงานอย่างคับคั่ง ตามกระแสโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้จัดงานประเมินว่า หากการระบาดของโควิดยังร้ายแรงต่อเนื่อง อาจทำให้การจัดงานต้องเลื่อนออกไปในเดือนตุลาคม 2021