NEWS UPDATE • CRYPTOCURRENCY

กระทรวงพลังงานยูเครนมีแผนใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ช่วยขุดเหมืองคริปโต

เพื่อที่จะชดเชยความวุ่นวายทางการเงินของการระบาดใหญ่ของโควิต-19 กระทรวงพลังงานของยูเครนได้เสนอให้มีการการขุดเหมือง คริปโต จากพลังงานนิวเคลียร์

เมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศยูเครน ประกาศว่าต้องการให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สี่แห่งของประเทศมองหาวิธีในการบูรณาการโครงการขุด คริปโต

กระทรวงกล่าวว่าจะทำงานร่วมกับกับ Energoatom หน่วยงานของรัฐที่จัดการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สี่แห่งของประเทศ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีเครื่องปฏิกรณ์ 15 เครื่องรวมกันที่ให้พลังงานไฟฟ้า 13.9 GWe ซึ่งเป็นอัตราการผลิตพลังงานนิวเคลียร์สูงสุดเป็นอันดับเจ็ดของโลก

การดำเนินการโครงการขุดเหมือง คริปโตจากพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ จะสามารถ กระตุ้นให้เกิดการผลิตไฟฟ้าปรมาณูเพิ่มเติมในตลาด รวมถึงจะเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน

ในช่วงต้นของวันที่ 6 พฤษภาคม จะเริ่มนำร่องให้พลังงานในเฟสแรกกับ ศูนย์ข้อมูล ใกล้กับสถานีพลังงานนิวเคลียร์ซาโพริซเซีย – โรงงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป กระทรวงกล่าวว่าการนำร่องที่ดำเนินการกับ Energoatom สามารถ เชื่อมโยงผู้บริโภคใน ศูนย์ข้อมูลดังกล่าว ด้วยความจุสูงถึง 1,000MW

อย่างไรก็ตามการนำร่องดังกล่าว  เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่ทางกระทรวงจัดทำขึ้น ซึ่งยังไม่มีระเบียบหรือกำหนดการที่แน่ชัดในปัจจุบันซึ่งจะมีการอัพเดทเพิ่มเติมผ่าน Facebook ของกระทรวง