WEALTH • PERSONAL FINANCE

ปรับโฉมประกันสุขภาพสู้เงินเฟ้อ รับ New Health Standard ดีเดย์ 1 ก.ค.65

ประกันชีวิตออกแผนประกันสุขภาพวงเงินสูงรับอัตราเงินเฟ้อ พร้อมปรับโฉมแบบประกันเดิม ส่งแผนประกันใหม่ตามมาตรฐาน New Health Standard ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทประกันชีวิต ต้องจัดทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพมาตรฐานประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน และบริษัทประกันวินาศภัยต้องออกแบบแผนประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของ New Health Standard ทุกกรมธรรม์ ซึ่งจากแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อที่มีผลจากสภาวะเศรษฐกิจ การพัฒนายาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษาพยาบาล เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นทุกปี ขณะเดียวกัน ประชาชนก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันสุขภาพเพื่อเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาลมากขึ้นด้วย

ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มครองตามมาตรฐาน New Health Standard จะช่วยให้ผู้ทำประกันสามารถวางแผนบริหารค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประกอบการตัดสินใจทำประกันได้

 

สุขภาพเหมาจ่ายเบิ้ลความคุ้มครอง

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตระหนักถึงแนวโน้มของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากโรคร้ายแรง อย่าง โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหัวใจ และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง ซึ่งแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายในแบบเดิมๆ อาจจะไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงในปัจจุบันอีกต่อไป

ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายดับเบิลแคร์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ New Health Standard โดยให้วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท หากป่วยด้วย 1 ใน 10 โรคร้ายแรงตามที่กรมธรรม์กำหนด จะได้รับวงเงินความคุ้มครองเป็น 2 เท่าหรือ สูงสุด 60 ล้านบาทด้วย

สำหรับแบบประกันเหมาจ่าย สุขภาพ ปลดล็อค ดับเบิลแคร์ ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี แต่สามารถต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี และรับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี โดยเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่ ไม่เพียงแต่ให้สิทธิการเบิกจ่ายตามจริง เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาทิ ค่าผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าวางยาสลบ ค่ารถพยาบาล

รวมทั้งความคุ้มครองผู้ป่วยนอก เช่น ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่รักษาภายใน 24 ชั่วโมง แต่ยังดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล อาทิ ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด ค่าหมอนัด Follow up อาการ ล้างแผล และ ตัดไหม เป็น พร้อมมอบสุขภาพดีให้กับลูกค้าด้วยการดูแลเชิงป้องกัน ด้วยค่าวัคซีนและค่าตรวจสุขภาพ สูงสุด 5,500 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์

โดยผู้ทำประกันสามารถเลือกความคุ้มครองได้ 3 แผน ประกอบด้วย แผน 1 วงเงินผลประโยชน์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ 8 ล้านบาท แผน 2 15 ล้านบาท และแผน 3 30 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ และวงเงินผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จาก 8 ล้าน เป็น 16 ล้านบาท จาก 15 ล้าน เป็น 30 ล้านบาท และ จาก 30 ล้าน เป็น 60 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าเป็น 1 ใน 10 โรคร้ายแรงตามที่กำหนดในกรมธรรม์เป็นครั้งแรก ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งระยะลุกลาม การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด โดยไม่ทราบสาเหตุ แผลไหม้ฉกรรจ์

 

เปิดตัวประกันสุขภาพรองรับมาตรฐานใหม่

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสนอแบบประกันสุขภาพ ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra) และ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra) เพื่อรองรับมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ หรือ New Health Standard ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งได้ปรับปรุงสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ให้มีผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยี และค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต

สำหรับแบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” รับประกันตั้งแต่อายุ 6 ปี ระยะเวลาความคุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วย 6 แผนความคุ้มครอง วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 100 ล้านบาท ครอบคลุม การคลอดบุตร การรักษาฟัน การรับบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ้านซึ่งเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ และการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

การรักษาโรคมะเร็ง โดยการรักษาแบบสมัยใหม่โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) หากไม่มีการเคลมและสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 10%

ขณะที่ “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)” ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาส่วนเกินสิทธิ เมื่อนอนโรงพยาบาลหรือผ่าตัดจ่ายผลประโยชน์ 70% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ ครอบคลุม ค่าแพทย์ผ่าตัดจ่ายตามที่จริง และวงเงินค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็น 2 เท่าของค่าผ่าตัดตามแผนความคุ้มครอง หากไม่มีการเคลมและสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 10%

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสนอประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย อีลิท เฮลท์ พลัส ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 20-100 ล้านบาทต่อปี ให้คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ ครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก รวมถึงการฟอกไต การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการเคมีบำบัด และแบบ Targeted Therapy ให้คุณมั่นใจในการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวินิจฉัยโรคแบบ CT Scan และ MRI โดยไม่ต้องแอดมิท

สำหรับ "อีลิท เฮลท์ พลัส" รับประกันตั้งแต่อายุ 11-90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี กรณีเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล จะให้ความคุ้มครองห้องเดี่ยวตามมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000-25,000 ต่อวัน และห้องผู้ป่วยหนัก (I.C.U.) เหมาจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 365 วัน เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทย หรือสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้จาก 4 พื้นที่ทั่วโลก

อีกทั้งยังสามารถพลัสความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) และสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ทำฟัน ดูแลสายตา ก็สามารถพลัสเพิ่มได้ตามความต้องการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสนอสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ (BLA Happy Health) ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล รับประกันตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินค่าห้องครอบคลุมค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุกโรงพยาบาลแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม พร้อมเพิ่มความคุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวจาก 3 โรคร้ายแรง คือ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งนี้ ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึงอายุ 99 ปี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทั่วไป สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ส่วนกรณีเข้าพักรักษาตัวจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง จะรับผลประโยชน์รวมสูงสุดเพิ่มเป็น 5.5 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก) รวมถึงคุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์ทั้งการล้างไต รังสีรักษา และเคมีบำบัด สูงสุด 1แสนบาทต่อปีกรมธรรม์

กรณีที่เลือกแผนความคุ้มครองแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกและไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน จะได้รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 2,000 บาท ไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์ โดยในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดได้

นอกจากนี้ ยังนำเสนอแผนประกันสุขภาพ บีแอลเอ เพรจทีส เฮลท์ ที่ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี วงเงินความคุ้มครองสูงสุดสูงสุด 100 ล้านบาท อาทิ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 25,000 บาทต่อวัน ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กายภาพบำบัด และการแพทย์ทางเลือก ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แบบจ่ายตามจริง เป็นต้น

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทประกันภัยทุกบริษัทที่พัฒนาหรือนำเสนอแบบประกันสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ประเภทสามัญ แบบมาตรฐาน สำหรับบริษัทประกันชีวิต ต้องให้ความคุ้มครองตาม New Health Standard ทุกแบบประกัน

 

ปรับเนื้อหาประกันสุขภาพ

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด (มหาชน) มีการปรับปรุงเนื้อหาของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพตามแบบมาตรฐานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัทประกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงผู้เอาประกันภัย และให้เงื่อนไขความคุ้มครองมีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุข

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ โดยจะยึดวันที่อนุมัติออกกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับใบคำขอเอาประกันภัยที่นำส่งถึงสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัท ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ซื้อผลิตภัณฑ์เดิมก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565 และบริษัทสามารถสรุปผลพิจารณารับประกันภัยได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

โดยบริษัทจะออกข้อเสนอใหม่ให้ผู้เอาประกันภัยซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ หากผู้เอาประกันภัยตอบรับในการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทจึงจะสามารถอนุมัติและออกกรมธรรม์ประกันภัยได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาเพิ่มเติมที่แนบกับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ ที่มีการอนุมัติและออกกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565 จะยังคงใช้แบบและข้อความเดิม รวมถึงชื่อและรหัสผลิตภัณฑ์เดิมด้วยเช่นกัน