MONEY EXPO AREA • MONEY EXPO AREA

วางแผนให้เงินทำงานด้วยยูนิตลิงค์ สร้าง-สะสม-ส่งต่อความมั่งคั่ง

กรุงเทพประกันชีวิต-ฟิลลิปประกันชีวิต แนะลูกค้ากลุ่ม Wealth สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง กับยูนิตลิงค์ ก่อนซื้อหาความรู้ให้เข้าใจกับที่ปรึกษาทางการเงิน ประเมินความเสี่ยงการลงทุน หากเสี่ยงต่ำอย่าซื้อไม่คุ้ม เลือกจ่ายเบี้ยได้ทั้งแบบชำระครั้งเดียวและรายงวด

ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง และลูกค้ากลุ่ม Wealth เริ่มมองรูปแบบการลงทุนใหม่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เติบโต แบบประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการปกป้องความมั่งคั่ง และสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับชีวิต เพื่อสร้างผลตอบแทนให้งอกเงย สำหรับชีวิตวัยเกษียณ และส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้

 

ส่งต่อความมั่งคั่ง


ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับการเงินธนาคารว่า แบบประกันยูนิตลิงค์เป็นประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) เพราะยูนิตลิงค์สามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงได้ ดังนั้น ไม่ว่าลูกค้าจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพ (Active Income) หรือรายได้จากสินทรัพย์ (Passive Income) ลูกค้าก็สามารถวางใจได้ว่าเงินที่ได้จากการทำยูนิตลิงค์จะสามารถทดแทนรายได้ในส่วนนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียศักยภาพในการหารายได้

นอกจากนี้ยูนิตลิงค์ยังตอบโจทย์การวางแผนการเงินในด้านการสะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation) และการส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Distribution) ซึ่งจะทำให้พอร์ตของลูกค้ามีโอกาสเติบโตขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม บวกกับสามารถส่งต่อความมั่งคั่งให้คนข้างหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่ายูนิตลิงค์จะไม่การันตีผลตอบแทนจากการลงทุน แต่ถ้าลูกค้ามีความเข้าใจในการลงทุนระยะยาวและจัดพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม ก็จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีในอนาคต

สำหรับแบบประกันยูนิตลิงค์เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ดังนั้น การจัดพอร์ตยูนิตลิงค์ควรจัดพอร์ตตามความเสี่ยงที่ลูกค้าสามารถรับได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ควรเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบัน มีแบบประกันยูนิตลิงค์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าใน 2 แบบคือ

        แบบที่ 1 ชำระเบี้ยรายงวด เหมาะกับการวางแผนประกันชีวิตเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของลูกค้า เน้นความคุ้มครองสูง และสามารถวางแผนด้านความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยการซื้อสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมได้

      แบบที่ 2  ชำระเบี้ยครั้งเดียว เหมาะกับการวางแผนการลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง ตลอดจนส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนข้างหลังได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าความมั่งคั่งจะลดลง

ม.ล.จิรเศรษฐแนะนำว่า ก่อนที่ผู้ทำประกันจะตัดสินใจทำประกันยูนิตลิงค์ นั้น ผู้ทำประกันต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ ยูนิตลิงค์ จากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งในส่วนของบริษัทจะเน้นย้ำกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทจะต้องมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่ายูนิตลิงค์เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่กองทุนที่แถมประกัน และไม่ใช่ประกันที่แถมกองทุน อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนและมีความเสี่ยงจากการลงทุน

โดยยูนิตลิงค์ไม่เหมาะกับลูกค้าที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ต่ำ และไม่เหมาะกับลูกค้าที่มีข้อจำกัดทางการเงิน เช่น ไม่สามารถชำระเบี้ยระยะยาวตามที่กำหนดไว้ได้ มีความจำเป็นที่ต้องการถอนเงินในระยะเวลาอันใกล้ มีความต้องการผลตอบแทนสูงในช่วงระยะเวลาลงทุนสั้น เป็นต้น

เนื่องจากยูนิตลิงค์คือประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุน ดังนั้น ใจความสำคัญของยูนิตลิงค์คือการประกันชีวิต แต่มีส่วนที่แตกต่างจากประกันชีวิตแบบทั่วไป กล่าวคือจากเดิมเบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย บริษัทจะเป็นผู้จัดสรรการลงทุนและการันตีผลตอบแทนให้ แต่ยูนิตลิงค์นั้น เบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ลูกค้าเลือก โดยลูกค้าสามารถจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ เพื่อที่ลูกค้าจะได้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไปในระยะยาว

นอกจากนี้ ยูนิตลิงก์ยังเป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่นสูง ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้ และในภายหลังลูกค้ายังสามารถปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตได้อีกด้วย ตลอดจนสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ในกรณีที่ลูกค้าขาดรายได้ หรือเกษียณอายุ

ม.ล.จิรเศรษฐกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบประกันยูนิตลิงค์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินก้อน กลุ่มเจ้าของกิจการ รวมถึงพนักงานประจำที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ที่ต้องการวางแผนสร้างความมั่งคั่ง และส่งต่อมรดกให้กับลูกหลาน แต่ยังต้องการความคุ้มครองชีวิต และสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม

ขณะเดียวกัน ยังเตรียมพัฒนาแบบประกันยูนิตลิงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินสำหรับกลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลาย ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุดังนั้นมองว่าแบบประกันที่เหมาะกับการวางแผนการเงินของลูกค้ากลุ่มนี้ควรเป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุ ควบคู่ไปกับการวางแผนเก็บออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพและโรคร้ายแรงในระยะยาวรวมถึงยังสามารถวางแผนเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายกับชีวิตหลังเกษียณได้ด้วย

 

จัดพอร์ตตามความเสี่ยง


นายชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขายและCAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แนะนำว่า สำหรับผู้ที่มองหาที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพมาช่วยบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินและชีวิตแล้ว ประกันยูนิตลิงค์ ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการเลือกวางแผนทางการเงินในปัจจุบันเนื่องจากผู้ทำประกันสามารถสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุน และยังได้รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่กันไปด้วย

โดยก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันยูนิตลิงค์นั้น ผู้ทำประกันต้องมีความเข้าใจถึงรูปแบบการลงทุนและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้งจากการประกันชีวิตและการลงทุนให้เข้าใจก่อน โดยควรต้องมีการปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อจะได้กำหนดสัดส่วนระหว่างความคุ้มครองชีวิตและสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสมเพียงพอ

หลังจากเข้าใจในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ทำประกันต้องมีการทำแบบประเมินความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อประเมินว่าสามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ ปานกลาง หรือสูง หากผู้ทำประกันถูกประเมินความเสี่ยงออกมาในระดับต่ำ บริษัทไม่แนะนำให้เลือกซื้อประกันยูนิตลิงค์ แต่ควรจะเลือกทำประกันทั่วไป เพราะประกันยูนิตลิงค์ จะเหมาะกับกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง และสูง เท่านั้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถรับการขาดทุนจากการลงทุนได้

สำหรับข้อควรระวัง ก่อนตัดสินใจทำประกันยูนิตลิงค์ คือ ต้องเลือกพอร์ตให้ตรงกับความเสี่ยงของตนเองก่อนจากนั้นจึงตัดสินใจว่าจะเลือกให้น้ำหนักความคุ้มครองชีวิตหรือการลงทุนและควรต้องมีรายได้ต่อเดือนต่อครอบครัวอย่างน้อย 50,000-60,000 บาทต่อเดือน จึงจะไม่กระทบต่อกำลังซื้อในปัจจุบันและอนาคต

นายชวลิตกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้นำเสนอ ยูนิตลิงค์ เวลท์ ซิงเกิ้ล (Unit-linked Wealth Single) แบบประกันที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว (Single Premium)ชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท ระยะเวลาความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี หรือจนกว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนและในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ หากลูกค้าต้องการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเงินลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกัน

โดยการชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ เริ่มต้น 10,000 บาท และไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ หรือหากลูกค้าต้องการใช้เงินบางส่วนก่อนในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีที่ 5 เป็นต้นไป

สำหรับจุดเด่นของแบบประกันยูนิตลิงค์ เวลท์ ซิงเกิ้ลคือการลงทุนที่สามารถนำเงินไปลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม ที่เพิ่มโอกาสให้เงินทำงานเติบโตงอกเงยในอนาคตได้สูงผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งลูกค้าสามารถจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้นได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับหรือผ่านการแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของฟิลลิป เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองชีวิต 130% ของเบี้ยประกันภัยประกันภัย ทำให้มีหลักประกันชีวิตและมีโอกาสการสร้างการลงทุนไปพร้อมๆ กันในกรมธรรม์เดียวกัน

โดยในการจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับลูกค้าของบริษัทนั้นจะเน้นไปที่การเลือกลงทุนแบบผสมผสานกองทุนตามระดับความเสี่ยง ซึ่งผู้ทำประกันสามารถเลือกกองทุนได้ด้วยตนเองจากจำนวนกองทุนรวม 30 กองทุนของบริษัท หรือให้บริษัทเป็นผู้คัดเลือกกองทุนในการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เช่น ผู้ทำประกันที่มีระดับความเสี่ยงสูง บริษัทจะจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับลงทุนในตราสารหนี้ 70% ตราสารทุน 20% และสินทรัพย์ทางเลือก 10% โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี มากกว่า 20%