WEALTH • PERSONAL FINANCE

หุ้นกู้ Crowdfunding ทางรอดที่ช่วยต่อลมหายใจให้ SMEs ไทย ทางเลือกการลงทุนเสรี

ในยุคที่โควิด-19 ยังคงอยู่กับเราแบบไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณชีพว่าจะกลับมาเต้นปกติ แถมตอกย้ำด้วยตัวเลขคาดการณ์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเมินเศรษฐกิจไทยจะซึมยาวถึงปี 2566 ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก คงหนีไม่พ้นผู้ประกอบการ SMEs ที่เจ็บหนักกันทุกระลอก

ปัญหาโลกแตกของ SMEs คือการเข้าถึงเงินกู้ในระบบ

ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานต่างเร่งให้ความช่วยเหลือ SMEs ซึ่งเป็นเส้นเลือดฝอยของระบบเศรษฐกิจไทย แต่โอกาสเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs กลับมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของ GDP ภายใต้เงื่อนปมของมาตรการต่าง ๆ ที่หลายภาคส่วนยื่นมือเข้ามาช่วยนั้น SME ยังคงพบอุปสรรคหลายอย่างที่อาจทำให้ได้รับความช่วยเหลือแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งการช่วยไม่ตรงจุด คนไม่จำเป็นต้องกู้...ได้กู้ คนจำเป็นต้องกู้...กู้ไม่ได้  ส่วนรอบใหม่ผ่อนคลาย แต่แบงก์ก็ยังยึดกฎเหล็กการปล่อยกู้โดยไม่ปรับให้เข้ากับภาวะวิกฤต SMEs ที่ก็เข้าไม่ถึงเงินกู้เหมือนเดิม

เงื่อนไขบางอย่างกลายเป็นข้อกำหนดที่มาจำกัดสิทธิ์ เช่น ประวัติชำระหนี้ที่ไม่ดีนัก ไม่ยอมชำระหนี้ มีหนี้สินติดค้าง หรือชำระเงินช้าเมื่อถึงกําหนดชำระ ในเมื่อเศรษฐกิจทั้งประเทศยังฟื้นตัวไม่ได้ ไม่แปลกที่ธุรกิจมากมายจะเริ่มมีประวัติชำระหนี้ที่ไม่งามนัก

ซึ่งถ้ามองต่างมุม สถานการณ์เช่นนี้สถาบันการเงินก็คงไม่กล้าเสี่ยงหากต้องแบกรับภาระหนี้สูญ ปัจจุบัน สถาบันการเงินก็ต้องทำหน้าที่เหมือนหมอ คือ ต้อง เลือกช่วยคนที่เขาคิดว่าช่วยแล้วรอด และด้วยทรัพยากรที่จำกัดสถาบันการเงินไม่มีทางที่จะช่วยได้ทุกคน


การระดมทุนแบบ Crowdfunding คือทางรอดและทางเลือกให้ SMEs ไทย ที่ใจยังไม่แพ้ได้ไปต่อ

เวลานี้คือเวลาที่เราทุกคนต้องหันมาช่วยกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินนำอาหารไปบริจาค หรือช่วยเพิ่มโอกาสให้ SMEs ที่มีศักยภาพรอดโดยเสริมสภาพคล่องผ่าน “การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง”

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง เป็นการระดมทุนผ่านตัวกลางทางการเงิน Funding Portal ที่ดูแลทั้งนักลงทุน และผู้ที่ต้องการเงินลงทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจ โดยขั้นตอนการระดมทุนนี้จะทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เงินทุนเพิ่ม ส่วนนักลงทุนเองได้รับโอกาสกระจายการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Funding Portal อย่างบริษัท อินเวสทรี ประเทศไทย จำกัด (Investree) ให้บริการเงินทุนด้วยแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วางตัวเองให้เป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อ “ให้โอกาส” SMEs  ต่อลมหายใจด้วยการเป็นตัวกลางในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาระดมทุนไปต่อยอดธุรกิจ ขณะเดียวกันสำหรับนักลงทุน การเข้ามาระดมทุนผ่าน Crowdfunding  คือการ “เพิ่มโอกาส” ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำจนแทบไม่ให้ผลตอบแทนใด ๆ

หากนักลงทุนที่กำลังมองช่องทางเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ เข้าใจความเสี่ยงของ SMEs และอยากช่วย SMEs ที่มีความพร้อมให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม Investree ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน และถ้า SMEs ที่มองหาเงินทุนเพิ่มและอยากสู้ต่อ ลองเข้ามาปรึกษาเรื่องการระดมทุนกับ Investree อาจได้ทางออกที่ดี ๆ กลับไป