PERSONAL INVESTMENT • MUTUAL FUND

4 ข้อต้องรู้ ก่อนเลือก บลจ. ให้ตรงใจ

ท่ามกลางภาวะการลงทุนที่มีความผันผวนและปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเลือกใช้กองทุนรวมจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมมีลักษณะเด่นในแง่การกระจายสินทรัพย์ในการลงทุนที่หลากหลายทำให้กระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดี ยกตัวอย่างเช่น กองทุนหุ้นที่จะลงทุนหุ้นหลายตัวไม่ได้ลงทุนกระจุกอยู่ในหุ้นเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น หรือหากเป็นกองทุนผสมก็มีการกระจายสินทรัพย์หลายประเภท เช่น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ เป็นต้น

ประกอบกับการมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพคอยดูแลและบริหารจัดการกองทุน ซึ่งทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และยังเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นเป็นนักลงทุนมือใหม่อีกด้วย ดังนั้นการเลือกผู้จัดการกองทุน หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จ และตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเรา

ปัจจุบันประเทศไทยมี บลจ.ที่ให้บริการกว่า 20 แห่ง อีกทั้งยังมีจุดเด่นและสไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือก บลจ. ได้ตรงใจและตอบโจทย์การลงทุน เราจึงมีเคล็ดลับดีๆ “4 ข้อต้องรู้ก่อนเลือก บลจ.ให้ตรงใจ” มาแนะนำสำหรับใช้ในการพิจารณาเลือก ดังนี้

  1. Services : การให้บริการ โดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่ตรงความต้องการของเรา และมีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งต้องมาพร้อมกับคำแนะนำที่มีคุณภาพ ทั้งการให้คำปรึกษาเพื่อให้เราสามารถวางแผนการลงทุนได้เหมาะสม และควรจะมีการอัพเดทข้อมูลสถานการณ์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
  2. Convenience : ความสะดวกสบาย ในแง่ของช่องทางการติดต่อซื้อขายหน่วยลงทุน ควรจะมีช่องทางในการติดที่นักลงทุนเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก และด้วยยุคปัจจุบันที่นักลงทุนหันมาใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น ช่องทางออนไลน์จึงมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักลงทุน หรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถซื้อขายกองทุนรวมได้
  3. Professional : มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในส่วนของผู้ติดต่อนักลงทุนและทีมผู้จัดการกองทุน โดยผู้ที่ติดต่อกับนักลงทุนควรให้คำแนะนำอย่างมีหลักการและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ รวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจสภาวะตลาดทุนเป็นอย่างดี ด้านทีมผู้จัดการกองทุนก็ควรมีประสบการณ์ในการลงทุน บริหารกองทุนอย่างมืออาชีพ และวิเคราะห์การลงทุนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล ด้วยข้อมู ลที่อ้างอิงเชื่อถือได้
  4. Fund Performance : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนและกระบวนการลงทุนที่มีคุณภาพ โดยกองทุนควรจะมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสม่ำเสมอ ไม่ควรจะเหวี่ยงหรือผันผวนมากเกินไป นอกจากนี้นักลงทุนต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันด้วย อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีอนาคตดังนั้นการเลือกกองทุนจึงต้องใช้หลายปัจจัยที่กล่าวมาแล้วประกอบการตัดสินใจ ไม่ควรจะมองแค่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อนักลงทุนตัดสินใจเลือกได้แล้วว่าต้องการลงทุนกองทุนไหนกับบลจ.ใด ก็ต้องไม่ลืมที่จะศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้วางมาตรฐานให้ บลจ.นำเสนอข้อมูลกองทุนรวมทั้งในแบบหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม และหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Fund Fact Sheet) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บลจ. แต่ละแห่ง หรือสามารถขอจากเจ้าหน้าที่ของบลจ.ได้

Related keywords:

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง