WEALTH • MUTUAL FUND

ผุดเป็นดอกเห็ด! กองทุนยั่งยืนทั่วโลก Q3 มีมากถึง 7,000 กอง มูลค่าทรัพย์สิน 3.9 ล้านล้านดอลลาร์

การลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ ESG เป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสหลักของโลก ส่งผลให้กองทุนยั่งยืนทั่วโลก เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมูลค่ากองทุนยั่งยืนทั่วโลกเติบโตเกือบเท่าตัวในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 

ข้อมูลจากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าจำนวนกองทุนยั่งยืนทั่วโลกเติบโต ขึ้นถึง 51% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 หรือมีจำนวนกว่า 7,000 กองทุน คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่  3.9 ล้านล้านดอลลาร์

สาเหตุหลักมาจากกองทุนในยุโรปเข้าเกณฑ์ “กองทุนยั่งยืน” ของมอร์นิ่งสตาร์ในจำนวนมากขึ้นจากการ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามเกณฑ์ SFDR ขณะเดียวกันในทวีปอื่นก็ยังมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุน แม้จะชะลอตัวลง


มอร์นิ่งสตาร์ ระบุว่าจากมูลค่ากองทุนยั่งยืนทั่วโลก 3.9 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส 3 ที่ผ่านมานั้น  การเพิ่มขึ้นของกองทุนในยุโรปทำให้มีส่วนแบ่งตลาดที่ 88% (จากช่วงก่อนมีการบังคับใช้เกณฑ์ SFDR ที่  82%) เม็ดเงินการลงทุนยั่งยืนทั่วโลกเป็นเงินไหลเข้า 1.3 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าช่วง เดียวกันของปีที่แล้วแต่น้อยกว่าไตรมาสที่ 2 ราว 15% ซึ่งการชะลอตัวลงของเงินไหลเข้านี้มาจากทาง ยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีเม็ดเงินไหลเข้าน้อยลง


กองทุนในยุโรปมีการปรับกลยุทธ์หลังบังคับใช้เกณฑ์ SFDR

หลังจากการเริ่มใช้เกณฑ์ SFDR ในเดือนมีนาคมของปีนี้ ทำให้การเปิดเผยข้อมูล ESG ของกองทุนนั้นสูง ขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ ส่งผลให้บริษัทจัดการกองทุนหลายแห่งใช้โอกาสนี้ในการปรับกลยุทธ์กองทุน เช่น นำเกณฑ์เกี่ยวกับ ESG มาปรับใช้ในกองทุน เพิ่มเกณฑ์ exclusion หรือการเลือกที่จะไม่ลงทุนใน ธุรกิจบางประเภท ปรับกลยุทธ์ไปเป็นกองทุน ESG ไปจนถึงการ rebrand กองทุน เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่นกองทุน AXA Framlington European Fund ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุน AXA ACT  Framlington Clean Economy Fund และกลายเป็นกองทุน Article 9 ในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีวัตถุ ประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับ UNSDG


เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืนในยุโรปนั้นยังคงมีการปรับและพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น ที่ส่ง ผลให้ประเทศอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เช่นกระทรวงแรงงานในสหรัฐเสนอกฎใหม่ที่จะทำให้นายจ้าง สามารถเสนอแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณสำหรับลูกจ้างที่นำข้อมูลด้าน ESG มาร่วมพิจารณาการลง ทุนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐได้มีความพยายามปรับเกณฑ์การรายงานในด้าน ของผู้ออกตราสาร เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูล climate change ที่น่าเชื่อถือและเปรียบเทียบกันได้ โดย ได้มีการปิดรับฟังความเห็นเมื่อกลางปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในปีนี้

กองทุนยั่งยืนในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม มอร์นิ่งสตาร์ ระบุว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 การลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทยมีมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ 5.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 2.6% จากไตรมาสที่ 2 โดยในไตรมาส 3 ที่ผ่านมามีการเปิดขาย กองทุนใหม่อีก 8 กองทุน และทั้งหมดเป็นการลงทุนต่างประเทศ ในจำนวนนี้มี 2 กองทุนที่มีมูลค่า IPO ที่ ระดับพันล้าน คือ กองทุน BCAP Clean Innovation ที่เป็นการลงทุนแบบกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

และกองทุน Krungsri Equity Sustainable Global Growth เป็นกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุนที่ AB  Sustainable Global Thematic Portfolio ซึ่งมีการระบุว่าเป็นกองทุน Article 9 ตามเกณฑ์ SFDR ของ ทางยุโรป ที่หมายถึงกองทุนมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมาสเตอร์ดัง กล่าวได้รับการจัด Morningstar Sustainability Rating ระดับ 5 globe นอกจากนี้กองทุนเปิดใหม่กอง อื่นก็มีการลงทุนในกองทุน Article 8 หรือ Article 9 เช่นกันปัจจุบันมีกองทุนฟีดเดอร์จำนวน 35 กอง (นับทุกชนิดหน่วยลงทุน) ที่ลงทุนในกองทุน Article 8 หรือ 9  ตามเกณฑ์ SFDR ซึ่ง Article 8 นั้นหมายถึงกองทุนที่ “promote” การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ สังคม ในขณะ Article 9 มีนโยบายว่าเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ โดยกองทุน มาสเตอร์ฟันด์เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ Morningstar Sustainability Rating ระดับ 3 globe ขึ้นไป แสดงถึง กองทุนมีความเสี่ยง ESG ที่อยู่ในระดับกลางถึงต่ำ