<

PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

เอไอเอ ไวทัลลิตี้หนุนก้าวท้าใจ Season 3

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์เอไอเอ ประเทศไทย  ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3” พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ต้านภัยโควิด-19 พร้อมสนับสนุนของรางวัลในโครงการ มูลค่า 200,000 บาท โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ (กลาง) รองอธิบดีกรมอนามัย และ นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร (ที่ 2 จากขวา) ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ