PR NEWS • PR NEWS

BAM มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือชาวชุมชนบ่อนไก่

นายดนัย ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 2,016 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ พระราม 4 โดยมี นางมาศวัลย์  ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ เขตปทุมวัน