PR NEWS • PR NEWS

บีจี หนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ธัญบุรี ช่วยไทยพ้นโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) จึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 380,000 บาท ภายใต้โครงการ Helping Hands For Heroes ให้แก่โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

อนึ่ง โครงการ Helping Hands For Heroes ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึง