PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

กรุงเทพประกันภัยจ่ายเคลม PA 1st

นางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI  เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวน 1,140,212.60 บาท ให้แก่ นางสาวอริสา สุทธิอัน (ซ้าย) และนางสาวสำนวน ไชยโส (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนางแหล่ สุทธิอัน ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนายสุปรีชา ผิวขาว (ขวา) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง