PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

BKI จ่ายสินไหมอัคคีภัยกว่า 65 ล้านบาท

นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยจำนวนเงิน 65,620,701.09 บาท ให้แก่ นายพิภัช อึ้งประภากร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการและนายนพรุจอึ้งประภากร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จากกรณีไฟไหม้อาคารและสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหายโดยมีนายสุวิทย์ ศิริเอี่ยมแสง (ที่ 2 จากขวา) ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายไพรินทร์ชัยเบญจพล (ขวา) รองผู้อำนวยการธุรกิจตัวแทน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานตัวแทนนายสุวิทย์ศิริเอี่ยมแสง ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ