PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

“ซิตี้แบงก์” เปิดกิจกรรม “วันชุมชนซิตี้” ระดมพลังเหล่าพนักงาน สะท้อนปรากฎการณ์การร่วมพลัง “ฟื้นความสุขให้สังคม คืนรอยยิ้มคนไทยและคนทั่วโลก”

จากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่กินเวลายาวนาน และลามระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้ทำให้หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนของทุกประเทศต้องระดมกำลังร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการวิกฤติดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว ในประเทศไทยเองเราได้เห็นความช่วยเหลือของภาคเอกชนหลายองค์กรที่ร่วมมือในการเป็นฟันเฟืองเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นกัน


ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 และได้ขยายกิจการจนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีรากฐานมั่นคงแห่งหนึ่งในประเทศไทยปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้นราว2,200คนให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อันเป็นไปตามพันธกิจขององค์กร ที่ผ่านมาธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบเงินช่วยเหลือและการลงไปทำกิจกรรมในชุมชนโดยในด้านของเงินช่วยเหลือเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ในทุกๆ ปี เพื่อร่วมมือกับองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆในการเสริมศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึงผ่านการสร้างอาชีพสำหรับเยาวชนการสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำรวมถึงความพร้อมของพนักงานซิตี้ในการขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำและนวัตกรรม

โดยล่าสุด ซิตี้แบงก์ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานในองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันทั่วโลกในชื่อ วันชุมชนซิตี้หรือ “Citi Global Community Day” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานธนาคารซิตี้รวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครซิตี้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆเป็นประจำทุกปี โดยหัวใจสำคัญในการทำโครงการคือเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นไปที่การยกระดับสังคมในหลากหลายมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมรวมถึงด้านเยาวชน


นายทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย กล่าวว่า การระบาดโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราทุกคนแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ทำให้เราหยุดที่แบ่งปันให้แก่กัน และเนื่องในโอกาส วันชุมชนซิตี้หรือ “Citi Global Community Day” ปี2564ซิตี้แบงก์ยังคงจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่เพราะการแพร่ระบาดนั้นยังส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ถือเป็นด้านหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย และในฐานะที่เราทุกคนต่างเป็นหนึ่งสมาชิกของสังคมก็ยังคงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมมือกันในการดูแลและร่วมกันหาทางออกของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่เอื้ออำนวยให้ทุกคนออกมารวมตัวกันทำความดีไปพร้อมกัน แต่ทุกคนก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้สามารถข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปพร้อมกัน ผ่านหลากหลายกิจกรรมดี ๆ อาทิ

           • การเปลี่ยนคะแนนในบัตรเครดิตเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือสังคมและยังได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19

           • การบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังช่วยกันเติมเลือดในคลังให้เพียงพอ หลังจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้จำนวนคลังเลือดลดลงจนหลายครั้งไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดเพื่อใช้ในการรักษา

           • การร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชและศิริราชมูลนิธิสำหรับใช้ในการต่อสู่กับโรคต่าง ๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ รมถึงการบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อสิ่งของที่ขาดแคลนเช่นชุดPPE หน้ากากN95และของใช้ต่างๆที่จำเป็นและขาดแคลนตามแต่ความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลสนาม

           • การวิ่งสะสมระยะทางเพื่อ เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

อย่างไรก็ตามไม่ว่าคนเราจะต้องเผชิญหน้าสถานการณ์อะไรก็ตามซิตี้เชื่อมั่นว่าทุกคนก็ยังสามารถทำความดีแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ทุกวันซึ่งการให้ดังกล่าวถือเป็นการให้ที่เราสามารถทำได้ง่ายที่สุดเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเป็นการให้ที่สามารถทำได้สม่ำเสมอด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอทำพร้อมกันหลาย ๆ คน สอดคล้องไปกับที่ซิตี้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอย่างรอบด้านและยังเป็นการช่วยกันสร้างสังคมเราให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วย


ปัจจุบัน ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าในการให้บริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมการธนาคารเพื่อลูกค้าบุคคล ทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุนธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆการบริการบริหารความมั่งคั่งหรือซิตี้โกลด์ รวมถึงการให้บริหารแก่ลูกค้าองค์กรสถาบันและลูกค้าบุคคลมากกว่า1ล้านรายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านธนาคารของลูกค้าอย่างครอบคลุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยที่www.citibank.co.th