PR NEWS • PR NEWS

CPF ผนึกพลัง GUNKUL และ CPP พัฒนาอาหาร-เครื่องดื่มจากสารสกัดกัญชง รับเทรนด์สุขภาพ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาศัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ กันกุล และนายสุเมธ ภิญโญสนิท (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงครบวงจร เพิ่มมูลค่าอาหารและเครื่องดื่ม สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงต้นทาง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมี ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา กันกุล พร้อมด้วย ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีพีเอฟ และนายสายัณห์ หงษา (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซีพีพี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม