PR NEWS • PR NEWS

EXIM BANK หารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ การปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการหารือระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน-ลาว จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นต่อการบริหารความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาค การเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และการส่งเสริมโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยโดยใช้การทูตเศรษฐกิจ ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้