PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

ร่วมสร้าง ICU สนามรพ.ราชวิถี

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล (ที่ 2 จากขวา)  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการจัดสร้าง ICU สนาม สำหรับรองรับการรักษากลุ่มผู้ป่วยหนักโรคโควิด-19 และมอบหมอนผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามราชวิถี ทั้ง 2 แห่ง คือ ICU สนาม และโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ณ โรงพยาบาลราชวิถี