PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

กรุงไทยพานิชประกันภัย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI)  มอบเงินสนับสนุนพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งของจำเป็นมูลค่ารวม 1,050,000 บาท ประกอบไปด้วย เครื่องติดตามสัญญาณชีพ, ชุด PPE, หน้ากากอนามัย N95, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล่องบรรจุอาหารแบบย่อยสลายได้, และน้ำดื่ม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน ผ่านโครงการ  “เคพีไอ ให้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด” ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ขวา) และ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย