PR NEWS • PR NEWS

แคร์คุณกว่าใคร

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ “แคร์คุณกว่าใคร –  เจ็บป่วยก็อุ่นใจ ยังมีใครคอยแคร์” ผ่านเรื่องราวประสบการณ์จริงของลูกค้า 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวโฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ “แคร์คุณกว่าใคร - เจ็บป่วยก็อุ่นใจ ยังมีใครคอยแคร์” โดยภาพโฆษณาดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงของลูกค้า (ปรมินทร์ โพธิ์งามทิพยกุล) ที่ประทับใจการรับบริการด้านสุขภาพจากโครงการ แคร์คุณกว่าใคร โดยโฆษณาดังกล่าว เน้นการสื่อสารพลังบวกที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้เพื่อครอบครัว และคนรอบข้าง โดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากทีมพยาบาลแคร์คุณกว่าใครได้ทันเวลา ทำให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และรู้สึกอุ่นใจจากการที่มีทีมแคร์คุณกว่าใครคอยดูแล จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว

สำหรับ โครงการแคร์คุณกว่าใคร เป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2562  และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,100 ราย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้าของเรา เมื่อเจ็บป่วยก็อุ่นใจ เพราะยังมีเราที่คอยแคร์ และพร้อมจะอยู่เคียงทุกความเชื่อมั่น และดูแลกันตลอดไป