PR NEWS • PR NEWS

"ลอนดรี้บาร์" รับรางวัล Best Medium Franchise Award ในงานThailand Franchise Award 2021

นายชานนท โตวิกกัย กรรมการบริหาร บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด ผู้บริหารแฟรนไชส์ซอร์ร้าน LAUNDRYBAR  กล่าวว่า “ลอนดรี้บาร์ เป็นแบรนด์ร้านสะดวกซักสมัยใหม่ แบบบริการตนเอง 24 ชั่วโมง และเพิ่งได้รับรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม (Best Medium Franchise Award) ในงานThailand Franchise Award 2021 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปัจจุบันเรากำลังเร่งขยายสาขาร้านสะดวกซัก 24ชั่วโมง ภายใต้แบรนด์ LAUNDRYBAR ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวไทยให้เข้าถึงความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

การได้กลุ่มสบายฯ มาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ครั้งนี้ จะเป็นการขยายฐานการให้บริการ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ใน EcoSystem ร่วมกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ ผู้ลงทุนแฟรนไชส์และผู้ใช้บริการให้มากที่สุด 


ซึ่ง บมจ. สบาย เทคโนโลยี เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีความพร้อมอย่างมากที่จะมาร่วมพัฒนาธุรกิจและตลาดร้านสะดวกซักให้แข็งแกร่งและ สร้างเครือข่ายนักลงทุนร่วมกัน”