PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

“พนัส แอสเซมบลีย์” เอาใจคนขับรถดี

นายพนัส วัฒนชัย (ที่ 2 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการกับ นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล (ที่ 2 จากขวา)  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ “พนัส แคร์” มิติใหม่ของการรับประกันภัยรถใหญ่เชิงพาณิชย์ทั่วประเทศไทยพร้อมนวัตกรรมของ พนัส โมบิลิตี้ ที่ใช้จับพฤติกรรมคนขับรถใหญ่ เพื่อสนับสนุนคนขับรถดี โดยคืนเงินค่าเบี้ยประกันสูงสุด 50% เมื่อครบรอบกรมธรรม์ "พนัส แคร์" ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจสู่การฉลองครบ 5 ทศวรรษของพนัส แอสเซมบลีย์ในปี 2565