<
PR NEWS • PR NEWS

ฟิลลิปไลฟ์ KICK OFF 2022

ลินเน็ตต์ เมย์-จวน ลิม (กลาง)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KICK OFF 2022 ในรูปแบบ Virtual event เพื่อระดมทัพผู้บริหารฝ่ายขายทั่วประเทศ รับเป้าหมายเพิ่มผลผลิตงาน และแสดงวิสัยทัศน์ถึงทิศทางธุรกิจในปี 2022 พร้อมประกาศให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ  “Year of Transformation” โดยมี อภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และCAO พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารไอทีเอฟ สีลม