PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

เคทีซีชวนสมาชิกเสริมเกราะป้องกันโรค มอบสิทธิพิเศษเมื่อฉีดวัคซีนพื้นฐาน ณ โรงพยาบาลชั้นนำ

             “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนพื้นฐานที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย จึงขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมื่อใช้จ่ายค่าวัคซีนผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ สิทธิประโยชน์ที่ 1) วัคซีนราคาพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำ ราคาวัคซีนและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด สิทธิประโยชน์ที่ 2) รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เพียงชำระค่าวัคซีนผ่านบัตรฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER 1,999 คะแนนแลกรับ สมาชิกรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ HOV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/KTCVaccineforYou สำหรับวัคซีนพื้นฐาน อาทิ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-โปลิโอ-ฮิบ-ตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่วันที่  28 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายการวัคซีนและระยะเวลาขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาล

 

            โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย  โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลนวเวช เครือโรงพยาบาลเปาโล เครือโรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลพระราม 9 เครือโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลวิภาวดี และ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ