<

PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

เครือไทย โฮลดิ้งส์ สืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (ซ้าย)  ประธานกรรมการบริหาร  นางอาทินันท์ พีชานนท์ (กลาง)  องประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในสายธุรกิจหลักบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณ ร่วมสืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน มอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม (ขวา)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ขวา) เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า ณ กระทรวงวัฒนธรรม