PR NEWS

PR NEWS • PR NEWS

ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมโควิด “นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี (ที่ 3 จากซ้าย) นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  รับมอบเงินสินไหมมรณกรรมตาม โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 จำนวน 5,000,000 บาท และรับมอบเงินสินไหมมรณกรรม จำนวน 300,000 บาท กรณีนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 จาก นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง