<
PR NEWS • PR NEWS

“ไทยประกันชีวิต” จ่ายสินไหม 7 วันอันตรายรวม5.7 ล้านบาท

“ไทยประกันชีวิต” เผยช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ จ่ายสินไหมผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 12 ราย  รวมความคุ้มครองกว่า 5.7 ล้านบาท 

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต (Thai Life Insurance : TLI) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 – 4 มกราคม 2565 พบว่ามีผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 12 ราย รวมความคุ้มครองทั้งสิ้น 5,715,296 บาท

ไบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกราย พร้อมประสานส่งมอบสินไหมทดแทนแก่ผู้รับผลประโยชน์แล้วจำนวน 6 ราย และดำเนินการติดตามผู้รับประโยชน์ที่เหลือ เพื่อประสานงานและพิจารณาจ่ายสินไหมอย่างเร่งด่วนต่อไป”